MENU (X)

Taylor Swift - All Of The Girls - Български превод (Текст)

All of the Girls You Loved Before | When you think of all the late nights
Late fights over the phone
Wake up in the mornin'
With someone, but feeling alone

by Sanderlei Silveira - 17/03/2023

#sanderlei #eurovision #2023 #lyrics #TikTok


Taylor Swift - All Of The Girls (Текст)

All of the Girls You Loved Before | When you think of all the late nights
Late fights over the phone
Wake up in the mornin'
With someone, but feeling alone

[Pre-Chorus]
A heart is drawn 'round your name
In someone's handwriting, not mine
We're sneakin' out into town
Holdin' hands, just killing time
Your past and mine are parallel lines
Stars all aligned, they intertwined
And taught you the way you call me "baby"


Treat me like a lady, all that I can say is

[Chorus]
All of the girls you've loved before (Ooh)
Made you the one I've fallen for
Every dead-end street led you straight to me
Now, you're all I need, I'm so thankful for
All of the girls you've loved before
And I love you more

[Verse 2]
When I think of all the makeup
Fake love out on the town (Ooh)
Cryin' in the bathroom for some dude


Whose name I cannot remember now

[Pre-Chorus]
Secret jokes all alone
No one's home, sixteen and wild (Ooh)
We're breakin' up, makin' up
Leave without saying goodbye (Ooh)
Just know that it's everything that made me
Now, I call you "baby," that's why you're so amazing

[Chorus]
All of the girls you've loved before (Ooh)
Made you the one I've fallen for
Every dead-end street led you straight to me


Now, you're all I need, I'm so thankful for
All of the girls you've loved before
And I love you more

[Bridge]
Your mother brought you up loyal and kind
Teenage love taught you there's good in goodbye
Every woman that you knew brought you here
I wanna teach you how forever feels like

[Chorus]
The girls you've loved before (Ooh)
Made you the one I've fallen for
Every dead-end street (Every dead-end street) led you straight to me (Straight to me)


Now, you're all I need (All I need), I'm so thankful for
All of the girls you've loved before
I love you more


Taylor Swift - All Of The Girls - Български превод (Текст)


Когато мислите за всички късни нощи
Късни битки по телефона
Събудете се сутрин
С някого, но се чувстваш сам

[Пред-хор]
Сърцето се нарисува около вашето име
В нечий почерк, а не мой
Ние се промъкваме в града
Дръжте ръцете, просто убивайки времето


Вашето минало и моите са паралелни линии
Звезди, всички подравнени, те се преплитат
И те научих начина, по който ме наричаш „бебе“
Почерпете се с мен като с дама, всичко, което мога да кажа, е

[Припев]
Всички момичета, които сте обичали преди (оо)
Те направи този, за когото съм паднал
Всяка улица от задънена улица те поведе направо при мен
Сега, ти си всичко, от което се нуждая, толкова съм благодарен за
Всички момичета, които сте обичали преди
И те обичам повече

[Стих 2]


Когато се сетя за целия грим
Фалшива любов в града (оо)
Плаче в банята за малко пич
Чието име не мога да си спомня сега

[Пред-хор]
Тайните шеги сами
Никой дом, шестнадесет и див (ooh)
Разбиваме се, оправяме
Оставете, без да се сбогувате (ooh)
Просто знайте, че всичко ме направи
Сега те наричам „скъпа“, затова си толкова невероятен

[Припев]


Всички момичета, които сте обичали преди (оо)
Те направи този, за когото съм паднал
Всяка улица от задънена улица те поведе направо при мен
Сега, ти си всичко, от което се нуждая, толкова съм благодарен за
Всички момичета, които сте обичали преди
И те обичам повече

[Мост]
Майка ти те възпита лоялно и мила
Тийнейджърската любов те научи, че има добро в сбогом
Всяка жена, която сте познавали, ви донесе тук
Искам да те науча как завинаги се чувстваш

[Припев]


Момичетата, които сте обичали преди (оо)
Те направи този, за когото съм паднал
Всяка улица в задънена улица (всяка улица в задънена улица) ви поведе право към мен (направо към мен)
Сега, вие сте всичко, от което се нуждая (всичко, от което се нуждая), толкова съм благодарен за
Всички момичета, които сте обичали преди
обичам те повече