MENU (11)

Hey Hey Rise Up - Pink Floyd

Ой у лузі червона калина похилилася
Чогось наша славна Україна зажурилася
А ми тую червону калину підіймемо
А ми нашу славну Україну, хей, хей, розвеселимо


Hey Hey Rise Up 「Tekst piosenki」 - Pink Floyd

Ой у лузі червона калина похилилася
Чогось наша славна Україна зажурилася
А ми тую червону калину підіймемо
А ми нашу славну Україну, хей, хей, розвеселимо
А ми нашу славну Україну, хей, хей, розвеселимо

[Guitar Solo]

(Хей, хей)

Ой у лузі червона калина похилилася
Чогось наша славна Україна зажурилася
А ми тую червону калину підіймемо


А ми нашу славну Україну, хей, хей, розвеселимо
А ми нашу славну Україну, хей, хей, розвеселимо

[Phonetic Romanization:]
Oy oo loozі chyervona kalina pokhililasya
Choguosʲ nasha slavna Ookrayina zaʐoorilasya
A mi tooyo chyervonoo kalinoo pіdіymyemo
A mi nashoo slavnoo Ookrayinoo, khyey, khyey, rozvyesyelimo
A mi nashoo slavnoo Ookrayinoo, khyey, khyey, rozvyesyelimo

[Guitar Solo]

(Khyey, khyey)


Oy oo loozі chyervona kalina pokhililasya
Choguosʲ nasha slavna Ookrayina zaʐoorilasya
A mi tooyo chyervonoo kalinoo pіdіymyemo
A mi nashoo slavnoo Ookrayinoo, khyey, khyey, rozvyesyelimo
A mi nashoo slavnoo Ookrayinoo, khyey, khyey, rozvyesyelimo

[English Translation:]

Oh, in the meadow a red viburnum has bent down low
For some reason, our glorious Ukraine is in sorrow
And we'll take that red viburnum and we will raise it up
And we shall cheer for our glorious Ukraine, hey, hey
And we shall cheer for our glorious Ukraine, hey, hey


[Guitar Solo]

(Hey, hey)

Oh, in the meadow a red viburnum has bent down low
For some reason, our glorious Ukraine is in sorrow
And we'll take that red viburnum and we will raise it up
And we shall cheer for our glorious Ukraine, hey, hey
And we shall cheer for our glorious Ukraine, hey, hey


Hey Hey Rise Up - Pink Floyd


Och, na łące wygięta czerwona kalina
Nasza wspaniała Ukraina jest czymś zdenerwowana
I podniesiemy tę czerwoną kalinę
I rozweselimy naszą chwalebną Ukrainę, hej, hej


I rozweselimy naszą chwalebną Ukrainę, hej, hej

[Gitara solo]

(Hej hej)

Och, na łące wygięta czerwona kalina
Nasza wspaniała Ukraina jest czymś zdenerwowana
I podniesiemy tę czerwoną kalinę
I rozweselimy naszą chwalebną Ukrainę, hej, hej
I rozweselimy naszą chwalebną Ukrainę, hej, hej

[Rotynizacja fonetyczna:]
Oy oo loozі chyervona kalina pokhililasya


Choguosʲ nasha slavna Ookrayina zaʐoorilasya
Mi toyo chyervonoo kalinoo pіdіymyemo
A mi nashoo slavnoo Ookrayinoo, khyey, khyey, rozvyesyelimo
A mi nashoo slavnoo Ookrayinoo, khyey, khyey, rozvyesyelimo

[Gitara solo]

(Khiej, khiej)

Oy oo loozі chyervona kalina pokhililasya
Choguosʲ nasha slavna Ookrayina zaʐoorilasya
Mi toyo chyervonoo kalinoo pіdіymyemo
A mi nashoo slavnoo Ookrayinoo, khyey, khyey, rozvyesyelimo
A mi nashoo slavnoo Ookrayinoo, khyey, khyey, rozvyesyelimo[Angielskie tłumaczenie:]

Och, na łące nisko pochyliła się czerwona kalina
Z jakiegoś powodu nasza wspaniała Ukraina jest w smutku
I weźmiemy tę czerwoną kalinę i podniesiemy ją
I będziemy kibicować naszej chwalebnej Ukrainie, hej, hej
I będziemy kibicować naszej chwalebnej Ukrainie, hej, hej

[Gitara solo]

(Hej hej)

Och, na łące nisko pochyliła się czerwona kalina


Z jakiegoś powodu nasza wspaniała Ukraina jest w smutku
I weźmiemy tę czerwoną kalinę i podniesiemy ją
I będziemy kibicować naszej chwalebnej Ukrainie, hej, hej
I będziemy kibicować naszej chwalebnej Ukrainie, hej, hej