MENU (5)

Freedom's Worth the Fight - Polskie Tłumaczenie by Sanderlei - Anthem Lights 「Tekst piosenki」

This is America
This is the land we know
No it's not perfect
But it's where we call home


Freedom's Worth the Fight 「Tekst piosenki」 - Anthem Lights

This is America
This is the land we know
No it's not perfect
But it's where we call home
Oh, say can you see?
Our stars have grown a little dim
Our faith is wearing thin

[Chorus]
But there's 50 different reasons
To hold our head up high
We might be torn to 13 pieces
We still gotta fly


We're fighting for each other
No matter what the price
Cause liberty is never free
But freedom's worth the fight

[Verse 2]
Our banner's flown through fire and rain
Some feel pride and some feel pain
We're all different, yet, we're all the same
And though our passions may have strained
We've been bent but we won't break
Our world's changed
But one thing still remains


[Chorus]
That we've got 50 different reasons
To hold our head up high
We might be torn to 13 pieces
We still gotta fly
We're fighting for each other
Standing side by side
Cause liberty is never free
But freedom's worth the fight

[Bridge]
America, America
We won't give up on you
America, America


From sea to shining sea

[Chorus]
We've got 50 different reasons
To hold our head up high
We might be torn to 13 pieces
We still gotta fly
We're fighting for each other
Standing side by side
Liberty is never free

[Outro]
We know that Liberty's got enemies
But freedom's worth the fightFreedom's Worth the Fight - Polskie Tłumaczenie by Sanderlei - Anthem Lights 「Tekst piosenki」


To jest Ameryka
To jest kraina, którą znamy
Nie, to nie jest idealne
Ale tam nazywamy domem
Och, powiedz, czy widzisz?
Nasze gwiazdy stały się trochę przyciemnione
Nasza wiara ma na sobie cienki

[Chór]
Ale jest 50 różnych powodów
Aby utrzymać głowę wysoko
Możemy być rozdarci do 13 sztuk
Nadal musimy latać


Walczymy o siebie nawzajem
Bez względu na cenę
Bo wolność nigdy nie jest wolna
Ale wolność jest warta walki

[Werset 2]
Nasz sztandar przeleciał przez ogień i deszcz
Niektórzy odczuwają dumę, a niektórzy odczuwają ból
Wszyscy jesteśmy różni, ale wszyscy jesteśmy tacy sami
I chociaż nasze pasje mogły napięte
Byliśmy wygięte, ale nie złamiemy
Nasz świat się zmienił
Ale wciąż pozostaje jedna rzecz


[Chór]
Że mamy 50 różnych powodów
Aby utrzymać głowę wysoko
Możemy być rozdarci do 13 sztuk
Nadal musimy latać
Walczymy o siebie nawzajem
Stojący obok siebie
Bo wolność nigdy nie jest wolna
Ale wolność jest warta walki

[Most]
Ameryka, Ameryka
Nie poddamy się cię
Ameryka, Ameryka


Od morza do świecącego morza

[Chór]
Mamy 50 różnych powodów
Aby utrzymać głowę wysoko
Możemy być rozdarci do 13 sztuk
Nadal musimy latać
Walczymy o siebie nawzajem
Stojący obok siebie
Wolność nigdy nie jest wolna

[Outro]
Wiemy, że Liberty ma wrogów
Ale wolność jest warta walki