MENU (11)

Deep Sea - Превод на српском by Sanderlei - Minelli 「Песма」

I can offer you more than illusions
I would give you my heart, perfection, no draft
And I can help you have another vision
Heal your past, a new start, mm


Deep Sea 「Песма」 - Minelli

I can offer you more than illusions
I would give you my heart, perfection, no draft
And I can help you have another vision
Heal your past, a new start, mm

[Pre-Chorus]
Oh my, oh my, oh my-y
If you will b-be mine
I'll set the tone, I'll be both the rhythm and rhyme
I'll give you all my time
I'll share with you what's mine
I'll set the tone, I'll be both the rhythm and rhyme


[Chorus]
Why don't you just clo-close your eyes?
Open up your mind
And then follow me, follow me, deep sea
You will see I'm right
Open up your mind
You just follow me, follow me, deep sea

[Post-Chorus]
Da-da-da-da-da, da-da-da-da-da
You should follow me, follow me, deep sea
Da-da-da-da-da, da-da-da-da-da
You should follow me, follow me, deep sea


[Verse 2]
Trust me when I say I'll be here every single day
I can help you find a way
And don't let me be misunderstood
Cause I want us, want this to be good
Babe, I won't let you down

[Pre-Chorus]
My, oh my, oh my-y
If you will b-be mine
I'll set the tone, I'll be both the rhythm and rhyme
I'll give you all my time
I'll share with you what's mine
I'll set the tone, I'll be both the rhythm and rhyme[Chorus]
Why don't you just clo-close your eyes
Open up your mind
And then follow me, follow me, deep sea
You will see I'm right
Open up your mind
You just follow me, follow me, deep sea

[Post-Chorus]
Da-da-da-da-da, da-da-da-da-da
You should follow me, follow me, deep sea
Da-da-da-da-da, da-da-da-da-da
You should follow me, follow me, deep sea[Outro]
Clo-close your eyes, clo-close your eyes
You should follow me, follow me, deep sea
Clo-close your eyes, clo-close your eyes
You should follow me, follow me, deep sea

#minelli #r3hab #deepsea


Deep Sea - Превод на српском by Sanderlei - Minelli 「Песма」


Могу вам понудити више од илузија
Дао бих ти своје срце, савршенство, без нацрта
И могу вам помоћи да имате још једну визију
Излечите прошлост, нови почетак, мм


[Пре хор]
О, мој, ох, ох, мој
Ако ћете бити моји
Поставићу тон, ја ћу бити и ритам и рима
Даћу вам све своје време
Делићу с вама шта је моје
Поставићу тон, ја ћу бити и ритам и рима

[Припев]
Зашто једноставно не затворите очи?
Отвори свој ум
А онда ме пратите, пратите ме, дубоко море
Видећете да сам у праву
Отвори свој ум


Само ме пратите, пратите ме, дубоко море

[Пост-хор]
Да-да-да-да-да-да, да-да-да-да-да-да
Требало би да ме пратите, пратите ме, дубоко море
Да-да-да-да-да-да, да-да-да-да-да-да
Требало би да ме пратите, пратите ме, дубоко море

[Стих 2]
Верујте ми кад кажем да ћу бити овде сваки дан
Могу вам помоћи да пронађете начин
И не дај да ме погрешно разумем
Јер ми желим, желите да ово буде добро
Душо, нећу те изневерити[Пре хор]
Мој, ох мој, ох мој
Ако ћете бити моји
Поставићу тон, ја ћу бити и ритам и рима
Даћу вам све своје време
Делићу с вама шта је моје
Поставићу тон, ја ћу бити и ритам и рима

[Припев]
Зашто се једноставно не затворите очи
Отвори свој ум
А онда ме пратите, пратите ме, дубоко море
Видећете да сам у праву


Отвори свој ум
Само ме пратите, пратите ме, дубоко море

[Пост-хор]
Да-да-да-да-да-да, да-да-да-да-да-да
Требало би да ме пратите, пратите ме, дубоко море
Да-да-да-да-да-да, да-да-да-да-да-да
Требало би да ме пратите, пратите ме, дубоко море

[Оутро]
Цло-затвори очи, затвори очи
Требало би да ме пратите, пратите ме, дубоко море
Цло-затвори очи, затвори очи
Требало би да ме пратите, пратите ме, дубоко море