MENU (7)

Into The Sun - Български превод - Superorganism 「Текст」

Where are we?
Where are we?
Just call me when you're in the [?]


Into The Sun 「Текст」 - Superorganism

Where are we?
Where are we?
Just call me when you're in the [?]

[Refrain]
Don't mind me, I'm just a fruit fly that's floatin' on by, just floatin' on
And I can't even look you in the eye
And the world's spinnin' 'round and 'round and 'round
Into the sun

[Chorus]
And the world's spinnin' 'round and 'round and 'round
Into the sun


And the world's spinnin' 'round and 'round and 'round
Into the sun
Into the sun
And the world's spinning 'round and 'round and 'round

[Interlude]
Poisson
La terre semble si frêle d'ici et rejoins les étoiles
Vois-tu les nuages ? Casse ton aquarium

[Verse 1]
Download code to binge space drama
Awkward interaction with your brother
Late night chat with anyone you wanna


Discord for an hour, sleep is sweet and sour saying
If you see me 'round, maybe say, wassup
Wassup, sup, sup, wassup

[Refrain]
Don't mind me, I'm just a fruit fly that's floatin' on by, just floatin' on
And I can't even look you in the eye
And the world's spinnin' 'round and 'round and 'round
Into the sun

[Chorus]
And the world's spinnin' 'round and 'round and 'round
Into the sun
And the world's spinnin' 'round and 'round and 'round


Into the sun
Into the sun
And the world's spinnin' 'round and 'round and 'round

[Interlude]
Des petites... (Ha, ha, ha)
Des petites lèvres de poisson sera puissant (Nage, nage)
Casse ton aquarium

[Verse 2]
Squid pro quo, yes or no
I've got too many sick records
Eyes on the prize, I think I'm getting tired
Why don't we bake some cookies


Make it sad and sticky saying
If you see me 'round, maybe say, wassup
Wassup, sup, sup, wassup

[Refrain]
Don't mind me, I'm just a fruit fly that's floatin' on by, just floatin' on
And I can't even look you in the eye
And the world's spinnin' 'round and 'round and 'round
Into the sun

[Chorus]
And the world's spinnin' 'round and 'round and 'round
Into the sun
And the world's spinnin' 'round and 'round and 'round


Into the sun
Into the sun
And the world's spinnin' 'round and 'round and 'round


Into The Sun - Български превод - Superorganism 「Текст」


Къде се намираме?
Къде се намираме?
Просто ми се обадете, когато сте в [?]

[Въздържа]
Нямайте нищо против, аз съм просто плодова муха, която се плава, просто плава
И дори не мога да те гледам в очите
И световният въртящ се кръг и 'кръг и' кръг
В слънцето


[Припев]
И световният въртящ се кръг и 'кръг и' кръг
В слънцето
И световният въртящ се кръг и 'кръг и' кръг
В слънцето
В слънцето
И въртенето на света „кръг и“ кръг и “кръг

[Interlude]
Поасон
La terre semble si frêle d'ici et rejoins les étoiles
Vois-tu les nuages? Аквариум Casse Ton

[Стих 1]


Изтеглете код на Binge Space Drama
Неудобно взаимодействие с брат ти
Късен нощ чат с всеки, когото искате
Раздора за един час, сънят е сладък и кисел, който казва
Ако ме видите, може би кажете, Wassup
Wassup, sup, sup, wassup

[Въздържа]
Нямайте нищо против, аз съм просто плодова муха, която се плава, просто плава
И дори не мога да те гледам в очите
И световният въртящ се кръг и 'кръг и' кръг
В слънцето

[Припев]


И световният въртящ се кръг и 'кръг и' кръг
В слънцето
И световният въртящ се кръг и 'кръг и' кръг
В слънцето
В слънцето
И световният въртящ се кръг и 'кръг и' кръг

[Interlude]
Des petites ... (ha, ha, ha)
Des petites lèvres de poisson sera puissant (nage, nage)
Аквариум Casse Ton

[Стих 2]
Squid Pro quo, да или не


Имам твърде много болни записи
Очи на наградата, мисля, че се уморявам
Защо не изпекоме някои бисквитки
Направете го тъжно и лепкава поговорка
Ако ме видите, може би кажете, Wassup
Wassup, sup, sup, wassup

[Въздържа]
Нямайте нищо против, аз съм просто плодова муха, която се плава, просто плава
И дори не мога да те гледам в очите
И световният въртящ се кръг и 'кръг и' кръг
В слънцето

[Припев]


И световният въртящ се кръг и 'кръг и' кръг
В слънцето
И световният въртящ се кръг и 'кръг и' кръг
В слънцето
В слънцето
И световният въртящ се кръг и 'кръг и' кръг