MENU (4)

Florence + The Machine - Free - Български превод (Текст)

Sometimes I wonder if I should be medicated
If I would feel better just lightly sedated
The feeling comes so fast and I cannot control it
I'm on fire, but I'm trying not to show it


Florence + The Machine - Free (Текст)

Sometimes I wonder if I should be medicated
If I would feel better just lightly sedated
The feeling comes so fast and I cannot control it
I'm on fire, but I'm trying not to show it

[Pre-Chorus]
As it picks me up, puts me down
It picks me up, puts me down
Picks me up, it puts me down
A hundred times a day
It picks me up, puts me down
Chews me up, spits me out
Picks me up, it puts me down



[Verse 2]
I'm always running from something
I push it back, but it keeps on coming
And being clever never got me very far
Because it's all in my head
You're too sensitive, they said
I said, "Okay, but let's discuss this at the hospital"

[Pre-Chorus]
Picks me up, puts me down
Picks me up, puts me down
Picks me up, it puts me down
A hundred times a day


Picks me up, puts me down
Chews me up, spits me out
It picks me up, puts me down

[Chorus]
But I hear the music, I feel the beat
And for a moment, when I'm dancing, I am free
I hear the music, I feel the beat
And for a moment, when I'm dancing
I am free
I am free

[Bridge]
Is this how it is?


Is this how it's always been?
To exist in the face of suffering and death
And somehow still keep singing?
All like Christ up on the cross
Who died for us, who died for what?
Oh, don't you wanna call it off?
But there is nothing else that I don't know how to do
But to open up my arms and give it all to you

[Chorus]
As I hear the music, I feel the beat
And for a moment, when I'm dancing
I am free
I am free


I am free
I am free


Florence + The Machine - Free - Български превод (Текст)


Понякога се чудя дали трябва да бъда медикамен
Ако ще се чувствам по-добре леко успокоително
Чувството идва толкова бързо и не мога да го контролирам
Аз съм на огън, но се опитвам да не го показвам

[Pre-chorus]
Когато ме взима, ме поставя
Тя ме взима, ме сваля
Мека ме, ме поставя
Сто пъти на ден
Тя ме взима, ме сваля


Дъвчете ме, ви изплюйте
Мека ме, ме поставя

[Стих 2]
Винаги бягам от нещо
Аз го бутам назад, но продължава да идва
И да бъдеш умен никога не ме стигаше много далеч
Защото всичко е в главата ми
Ти си твърде чувствителен, казаха те
Казах: "Добре, но нека обсъдим това в болницата"

[Pre-chorus]
Мека ме, ме сваля
Мека ме, ме сваля


Мека ме, ме поставя
Сто пъти на ден
Мека ме, ме сваля
Дъвчете ме, ви изплюйте
Тя ме взима, ме сваля

[Хор]
Но чувам музиката, чувствам ритъма
И за момент, когато танцувам, аз съм свободен
Чувам музиката, чувствам ритъма
И за момент, когато танцувам
свободен съм
свободен съм


[Bridge]
Това ли е?
Това ли е как винаги е било?
Да съществуват пред страданието и смъртта
И някак си все още продължава да пее?
Всички като Христос на кръста
Кой умря за нас, който умря за какво?
О, не искаш ли да го наречеш?
Но няма какво друго, което не знам как да го направя
Но да отвори ръцете ми и да ви дам всичко това

[Хор]
Както чувам музиката, чувствам ритъма
И за момент, когато танцувам


свободен съм
свободен съм
свободен съм
свободен съм