MENU (3)

Milica Pavlovic - Provereno - Prevod i tekstovi (Pjesma)

On, on više nije on, to znaju svi, priča pola grada.
Živ, jedino je živ kad pomisli da još se njemu nadam.
Kupio je moje srce povoljno, al' prodao me jednom, to je dovoljno.


Milica Pavlovic - Provereno (Pjesma)

On, on više nije on, to znaju svi, priča pola grada.
Živ, jedino je živ kad pomisli da još se njemu nadam.
Kupio je moje srce povoljno, al' prodao me jednom, to je dovoljno.

Provereno spava sam, provereno nema plan,
istu grešku ponavlja, teško me zaboravlja.
Provereno nema s kim, nigde nove ljubavi,
svaki mu je novi dan emotivno polupan.
Sad bi pristao na sve, baš je pukao zar ne?

Znam da kune onaj dan kad slučajno je upoznao mene.
I znam da bolim ga i sad k'o stara kost kad promeni se vreme.
Kupio je moje srce povoljno, al' prodao me jednom, to je dovoljno.Provereno spava sam, provereno nema plan,
istu grešku ponavlja, teško me zaboravlja.
Provereno nema s kim, nigde nove ljubavi,
svaki mu je novi dan emotivno polupan.
Sad bi pristao na sve, baš je pukao zar ne?

Provereno spava sam, provereno nema plan,
istu grešku ponavlja, teško me zaboravlja.
Provereno nema s kim, nigde nove ljubavi,
svaki mu je novi dan emotivno polupan.
Sad bi pristao na sve, baš je pukao zar ne?


Milica Pavlovic - Provereno - Prevod i tekstovi (Pjesma)


On, on više nije on, svi znaju da, pola grada govori.


On je živ, on je samo živ kad misli da se i dalje nadam za njega.
Kupio mi je srce jeftino, ali mi je jednom prodao, to je dovoljno.

Dokazano da spava sam, dokazano da nema plan,
On ponavlja istu pogrešku, jedva me zaboravi.
Dokazano nitko, nema nove ljubavi,
Svaki novi dan je emocionalno slomljen.
Sada bi se složio s svime, upravo je puknuo?

Znam da se zakune dan kad me slučajno sreo.
I znam da ga boli čak i sada poput stare kosti kad se vremenski vremenski vremenski vremenski promijeni.
Kupio mi je srce jeftino, ali mi je jednom prodao, to je dovoljno.

Dokazano da spava sam, dokazano da nema plan,


On ponavlja istu pogrešku, jedva me zaboravi.
Dokazano nitko, nema nove ljubavi,
Svaki novi dan je emocionalno slomljen.
Sada bi se složio s svime, upravo je puknuo?

Dokazano da spava sam, dokazano da nema plan,
On ponavlja istu pogrešku, jedva me zaboravi.
Dokazano nitko, nema nove ljubavi,
Svaki novi dan je emocionalno slomljen.
Sada bi se složio s svime, upravo je puknuo?