MENU (6)

Wildfire - Polskie Tłumaczenie - MONSTA X 「Tekst」

Burning emotions I can't hold this long
You're moving fast, but I want this slow
How can I trust? But you're the one I love
Give me your love, I can give you my all


Wildfire 「Tekst」 - MONSTA X

Burning emotions I can't hold this long
You're moving fast, but I want this slow
How can I trust? But you're the one I love
Give me your love, I can give you my all
You can make me down on your knees, doesn't matter
Kiss is what I need, no need another
How many times do you really think of me?
I'm just tryna get out this painful love, yeah

[Pre-Chorus]
I feel like it's a riddle messing with my head
And I can't fight
I don't think I know the feeling that's in my chest


I'm up all night
Twisting, turning, breaking out in sweat
Inside this room, I found my doom (My doom)

[Chorus]
You pulled me in like a riptide
This love is sick and it spreads like
Wildfire, wildfire, oh, oh, oh
Wildfire, wildfire, oh, oh, oh
A single touch and the sparks fly
I'm burning up on the inside
Wildfire, wildfire, oh, oh, oh
Wildfire, wildfire, oh, oh, oh


[Post-Chorus]
(Fire) Oh-oh-oh, oh-oh
(FIre) Oh-oh-oh, oh-oh
(Fire, wildfire) Oh-oh-oh, oh-oh
(Fire, wildfire) Oh, oh, oh

[Verse 2]
Oh my God, fire zone, ooh, 제발 다 좀, ooh
나 좀 놔줘, ooh, 'cause I'm in Amazon, ooh
여긴 아마도, ooh, 너가 날 가둔
우거진 풀 숲 속의 불길 같은 두려운 마음, yah
어차피 피하지도 못하는 너만의 기괴해진 방법
날 다시 이대로 내버려두기엔 이미
아름다워 보이는 지독한 상처 속 그 위


씻겨 내려가버리는 비 다시 태울게 불씨, ha

[Pre-Chorus]
I feel like it's a riddle messing with my head
And I can't fight
I don't think I know the feeling that's in my chest
I'm up all night
Twisting, turning, breaking out in sweat
Inside this room, I found my doom (My doom)

[Chorus]
You pulled me in like a riptide
This love is sick and it spreads like
Wildfire, wildfire, oh, oh, oh


Wildfire, wildfire, oh, oh, oh
A single touch and the sparks fly
I'm burning up on the inside
Wildfire, wildfire, oh, oh, oh
Wildfire, wildfire, oh, oh, oh

[Bridge]
I need your love, I need your lies
Oh baby, could you ease my mind?
I chase my feels, I fall behind, behind

[Chorus]
You pulled me in like a riptide
This love is sick and it spreads like


Wildfire, wildfire, oh oh oh
Wildfire, wildfire, oh oh oh
A single touch and the sparks fly
I'm burning up on the inside
Wildfire, wildfire, oh oh oh
Wildfire, wildfire, oh oh oh

[Post-Chorus]
(Fire) Oh-oh-oh, oh-oh
(FIre) Oh-oh-oh, oh-oh
(Fire, wildfire) Oh-oh-oh, oh-oh
(Fire, wildfire) Oh, oh, oh

#MONSTAX #몬스타엑스 #MONBEBE #WildfireWildfire - Polskie Tłumaczenie - MONSTA X 「Tekst」


Płonące emocje Nie mogę tego długa
Poruszasz się szybko, ale chcę tego powoli
Jak mogę ufać? Ale jesteś tym, którego kocham
Daj mi swoją miłość, mogę dać ci wszystko
Możesz mnie spadać na kolana, nie ma znaczenia
Pocałunek jest tym, czego potrzebuję, nie ma innego
Ile razy naprawdę o mnie myślisz?
Po prostu próbuję wyjść z tej bolesnej miłości, tak

[Pre-Chorus]
Czuję, że jest to zagadka bawi się głową
I nie mogę walczyć
Nie sądzę, że znam uczucie, które jest w mojej piersi


Jestem w górę całą noc
Skręcanie, obracając, rozpadając się w potu
W tym pokoju znalazłem moją doom (mój zagładę)

[Chór]
Wyciągnąłeś mnie jak riptide
Ta miłość jest chora i rozprzestrzenia się jak
Wildfire, Wildfire, OH, OH, OH
Wildfire, Wildfire, OH, OH, OH
Pojedynczy dotyk i iskry latają
Płonę w środku
Wildfire, Wildfire, OH, OH, OH
Wildfire, Wildfire, OH, OH, OH


[Post-Chorus]
(Ogień) OH-OH-OH, OH-OH
(Ogień) OH-OH-OH, OH-OH
(Ogień, Wildfire) OH-OH-OH, OH-OH
(Ogień, Wildfire) Oh, Och, Och

[Werset 2]
O mój bóg, straż pożarna, ooh, proszę zrobić to wszystko, ooh
Pozwól mi iść, ooh, bo jestem w Amazon, Ooh
Jest to prawdopodobnie, ooh, zamknąłeś mnie
Serce strachu jak płomień w zarośli, Yah
W każdym razie nie możesz tego uniknąć, twój dziwaczny sposób
Jest już za późno, żeby mnie znowu zostawić
Nad bolesnymi ranami wyglądającymi pięknie


Deszcz, który się myje, spalę go ponownie, żar, ha

[Pre-Chorus]
Czuję, że jest to zagadka bawi się głową
I nie mogę walczyć
Nie sądzę, że znam uczucie, które jest w mojej piersi
Jestem w górę całą noc
Skręcanie, obracając, rozpadając się w potu
W tym pokoju znalazłem moją doom (mój zagładę)

[Chór]
Wyciągnąłeś mnie jak riptide
Ta miłość jest chora i rozprzestrzenia się jak
Wildfire, Wildfire, OH, OH, OH


Wildfire, Wildfire, OH, OH, OH
Pojedynczy dotyk i iskry latają
Płonę w środku
Wildfire, Wildfire, OH, OH, OH
Wildfire, Wildfire, OH, OH, OH

[Most]
Potrzebuję twojej miłości, potrzebuję swoich kłamstw
Oh kochanie, możesz złagodzić mój umysł?
Gonię czuje się, upadam, za

[Chór]
Wyciągnąłeś mnie jak riptide
Ta miłość jest chora i rozprzestrzenia się jak


Wildfire, Wildfire, Oh Oh Och
Wildfire, Wildfire, Oh Oh Och
Pojedynczy dotyk i iskry latają
Płonę w środku
Wildfire, Wildfire, Oh Oh Och
Wildfire, Wildfire, Oh Oh Och

[Post-Chorus]
(Ogień) OH-OH-OH, OH-OH
(Ogień) OH-OH-OH, OH-OH
(Ogień, Wildfire) OH-OH-OH, OH-OH
(Ogień, Wildfire) Oh, Och, Och