MENU (9)

Wildfire - Превод и текстове - MONSTA X 「Песен」

Burning emotions I can't hold this long
You're moving fast, but I want this slow
How can I trust? But you're the one I love
Give me your love, I can give you my all


Wildfire 「Песен」 - MONSTA X

Burning emotions I can't hold this long
You're moving fast, but I want this slow
How can I trust? But you're the one I love
Give me your love, I can give you my all
You can make me down on your knees, doesn't matter
Kiss is what I need, no need another
How many times do you really think of me?
I'm just tryna get out this painful love, yeah

[Pre-Chorus]
I feel like it's a riddle messing with my head
And I can't fight
I don't think I know the feeling that's in my chest


I'm up all night
Twisting, turning, breaking out in sweat
Inside this room, I found my doom (My doom)

[Chorus]
You pulled me in like a riptide
This love is sick and it spreads like
Wildfire, wildfire, oh, oh, oh
Wildfire, wildfire, oh, oh, oh
A single touch and the sparks fly
I'm burning up on the inside
Wildfire, wildfire, oh, oh, oh
Wildfire, wildfire, oh, oh, oh


[Post-Chorus]
(Fire) Oh-oh-oh, oh-oh
(FIre) Oh-oh-oh, oh-oh
(Fire, wildfire) Oh-oh-oh, oh-oh
(Fire, wildfire) Oh, oh, oh

[Verse 2]
Oh my God, fire zone, ooh, 제발 다 좀, ooh
나 좀 놔줘, ooh, 'cause I'm in Amazon, ooh
여긴 아마도, ooh, 너가 날 가둔
우거진 풀 숲 속의 불길 같은 두려운 마음, yah
어차피 피하지도 못하는 너만의 기괴해진 방법
날 다시 이대로 내버려두기엔 이미
아름다워 보이는 지독한 상처 속 그 위


씻겨 내려가버리는 비 다시 태울게 불씨, ha

[Pre-Chorus]
I feel like it's a riddle messing with my head
And I can't fight
I don't think I know the feeling that's in my chest
I'm up all night
Twisting, turning, breaking out in sweat
Inside this room, I found my doom (My doom)

[Chorus]
You pulled me in like a riptide
This love is sick and it spreads like
Wildfire, wildfire, oh, oh, oh


Wildfire, wildfire, oh, oh, oh
A single touch and the sparks fly
I'm burning up on the inside
Wildfire, wildfire, oh, oh, oh
Wildfire, wildfire, oh, oh, oh

[Bridge]
I need your love, I need your lies
Oh baby, could you ease my mind?
I chase my feels, I fall behind, behind

[Chorus]
You pulled me in like a riptide
This love is sick and it spreads like


Wildfire, wildfire, oh oh oh
Wildfire, wildfire, oh oh oh
A single touch and the sparks fly
I'm burning up on the inside
Wildfire, wildfire, oh oh oh
Wildfire, wildfire, oh oh oh

[Post-Chorus]
(Fire) Oh-oh-oh, oh-oh
(FIre) Oh-oh-oh, oh-oh
(Fire, wildfire) Oh-oh-oh, oh-oh
(Fire, wildfire) Oh, oh, oh

#MONSTAX #몬스타엑스 #MONBEBE #WildfireWildfire - Превод и текстове - MONSTA X 「Песен」


Горещи емоции Не мога да държа това дълго
Движите се бързо, но аз искам това бавно
Как мога да се доверя? Но ти си този, който обичам
Дай ми любовта си, мога да ти дам всичко
Можете да ме направите на колене, няма значение
Целувка е това, от което се нуждая, няма нужда от друг
Колко пъти наистина мислиш за мен?
Аз просто се опитвам да извадя тази болезнена любов, да

[Pre-chorus]
Чувствам се така, сякаш е загадка с главата ми
И не мога да се бия
Не мисля, че знам чувството, че е в гърдите ми


Аз съм цяла нощ
Усукване, обръщане, разбиване в пот
Вътре в тази стая намерих думата си (моята гибел)

[Хор]
Ти ме дръпна като ригид
Тази любов е болна и тя се разпространява като
Горски пожар, горски пожар, о, о, о
Горски пожар, горски пожар, о, о, о
Едно докосване и искри летят
Изгарям отвътре
Горски пожар, горски пожар, о, о, о
Горски пожар, горски пожар, о, о, о


[След хор]
(Пожар) о-о-о, о-о
(Пожар) о-о-о, о-о
(Пожар, горски пожар) о-о-о, о-о
(Пожар, горски пожар) о, о, о

[Стих 2]
О, бог, огън зона, ооо, моля, направете всичко, ooh
Нека да отида, ооо, защото съм в Amazon, OOH
Това вероятно е, ооо ме заключи
Сърце на страх като пламък в гъстата, yah
Все пак не можете да го избягвате, вашият собствен странен начин
Вече е твърде късно да ме остави така
Над болезнените рани, които изглеждат красиви


Дъждът, който се отмива, ще го изгоря отново, жар

[Pre-chorus]
Чувствам се така, сякаш е загадка с главата ми
И не мога да се бия
Не мисля, че знам чувството, че е в гърдите ми
Аз съм цяла нощ
Усукване, обръщане, разбиване в пот
Вътре в тази стая намерих думата си (моята гибел)

[Хор]
Ти ме дръпна като ригид
Тази любов е болна и тя се разпространява като
Горски пожар, горски пожар, о, о, о


Горски пожар, горски пожар, о, о, о
Едно докосване и искри летят
Изгарям отвътре
Горски пожар, горски пожар, о, о, о
Горски пожар, горски пожар, о, о, о

[Bridge]
Имам нужда от вашата любов, имам нужда от вашите лъжи
О, бебе, можеш ли да облекчиш ума ми?
Аз преследвам чувствата си, изоставам назад

[Хор]
Ти ме дръпна като ригид
Тази любов е болна и тя се разпространява като


Горски пожар, горски пожар, о, о
Горски пожар, горски пожар, о, о
Едно докосване и искри летят
Изгарям отвътре
Горски пожар, горски пожар, о, о
Горски пожар, горски пожар, о, о

[След хор]
(Пожар) о-о-о, о-о
(Пожар) о-о-о, о-о
(Пожар, горски пожар) о-о-о, о-о
(Пожар, горски пожар) о, о, о