MENU (10)

Louis' Rap Battle - Český překlad - Louis Theroux's 「TEXT」

I gotta make this money, it's all on me
We gotta get this cheese, it's all we need
I gotta make this money, it's all on me
Louis, Reece and Big and the BBC


Louis' Rap Battle 「TEXT」 - Louis Theroux's

I gotta make this money, it's all on me
We gotta get this cheese, it's all we need
I gotta make this money, it's all on me
Louis, Reece and Big and the BBC
My money doesn't jiggle, jiggle, it folds
I wanna see you wiggle, wiggle, for sure
It makes me wanna dribble, dribble, you know
Riding in my Fiat
You really have to see it
I'm 6 feet 2 in a compact
No slack but luckily the seats go back
I've got a knack to relax
In my mind, I'm feeling fine


And I'm sipping some red, red wine


Louis' Rap Battle - Český překlad - Louis Theroux's 「TEXT」


Musím udělat tyto peníze, je to všechno na mně
Musíme dostat tento sýr, je to vše, co potřebujeme
Musím udělat tyto peníze, je to všechno na mně
Louis, Reece a Big a BBC
Moje peníze nejsou jiggle, jiggle, to se skládá
Chci se uvidět wiggle, kroutit se
To mě chceš driblovat, driblovat, víš
Jízda v mém fiatu
Opravdu to musíte vidět
Jsem 6 stop 2 v kompaktním
Žádná vůle, ale naštěstí se sedadla jdou zpět
Mám kasáž k odpočinku


V mé mysli se cítím dobře
A jsem popíjel nějaké červené, červené víno