MENU (8)

No Time To Die - Български превод - Billie Eilish 「Текст」

I should have known
I'd leave alone
Just goes to show
That the blood you bleed is just the blood you owe


No Time To Die 「Текст」 - Billie Eilish

I should have known
I'd leave alone
Just goes to show
That the blood you bleed is just the blood you owe
We were a pair
But I saw you there
Too much to bear
You were my life, but life is far away from fair
Was I stupid to love you?
Was I reckless to help?
Was it obvious to everybody else?

[Chorus]


That I'd fallen for a lie
You were never on my side
Fool me once, fool me twice
Are you death or paradise?
Now you'll never see me cry
There's just no time to die

[Verse 2]
I let it burn
You're no longer my concern, mmm
Faces from my past return
Another lesson yet to learn

[Chorus]


That I'd fallen for a lie
You were never on my side
Fool me once, fool me twice
Are you death or paradise?
Now you'll never see me cry
There's just no time to die

[Refrain]
No time to die, mmm
No time to die, ooh

[Outro]
Fool me once, fool me twice
Are you death or paradise?


Now you'll never see me cry
There's just no time to die


No Time To Die - Български превод - Billie Eilish 「Текст」


Трябваше да зная
Бих оставил сам
Просто отива да покаже
Че кръвта, която кървите, е само кръвта, която дължите
Бяхме чифт
Но ви видях там
Твърде много, за да понесе
Ти си мой живот, но животът е далеч от честния
Дали съм глупав да те обичам?
Беше ли безразсъдно да помогна?
Беше ли очевидно за всички останали?[Хор]
Че съм паднал за лъжа
Никога не си бил на моя страна
Глупак ме веднъж, заблуди ме два пъти
Вие сте смърт или рая?
Сега никога няма да ме видиш
Няма време да умреш

[Стих 2]
Оставям го да го изгоря
Вече не си загриженост, mmm
Лица от миналото ми
Още един урок, който все още не се учи[Хор]
Че съм паднал за лъжа
Никога не си бил на моя страна
Глупак ме веднъж, заблуди ме два пъти
Вие сте смърт или рая?
Сега никога няма да ме видиш
Няма време да умреш

[Въздържи]
Няма време да умре, mmm
Няма време да умре, ooh

[Outro]


Глупак ме веднъж, заблуди ме два пъти
Вие сте смърт или рая?
Сега никога няма да ме видиш
Няма време да умреш