MENU (4)

In My Head - Български превод - Lil Tjay 「Текст」

Shawty's like a melody in my head
That I can't keep out, got me singin' like​
Na-na-na-na, everyday (Lil Tjay)
It's like my iPod stuck on replay, replay-'ay-'ay-'ay (Ooh-ooh, ooh)


In My Head 「Текст」 - Lil Tjay

Shawty's like a melody in my head
That I can't keep out, got me singin' like​
Na-na-na-na, everyday (Lil Tjay)
It's like my iPod stuck on replay, replay-'ay-'ay-'ay (Ooh-ooh, ooh)

[Chorus: Lil Tjay]
I got some funny feelings in my head
And girl, I don't know what to call it (Call)
Too iffy and quick, I can't say that it's love
But I know that I want some more of it (More)
These feelings been stuck in my head
Ain't too big on love but with you, I'm all for it (Oh-oh)
See the world, me and you, we can tour it


Fuck all them bitches, they ain't shit, they ignorin'

[Post-Chorus: Lil Tjay]
Daily you be on my mind
My heart hurt beat and bruised from the owner before it
Gotta good feelin' this time
I been focused on you and I can not ignore it
Better than all of that combined
That shit better than callin' you mine
You a ten out ten, you a dime
Fuck all the options, leave that shit behind

[Verse 1: Lil Tjay]
Have you ever loved a gangster? (No)


Got a feelin' that you never did (Nah)
It's a different type of love, different type of hug
Tryna catch it from a kid (Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)
Baby, I can do mad stuff
And my background been past rough (Rough)
Takin' shots, got my glass up
My life started a disaster
Lately runnin' through that faster
Trench Kid preachin' like a pastor
You been on my mind, shit been out of line
Normally, I be on Casper
Normally, I keep it smooth
Call up Harvard like I'm a master
But it's somethin' about you


I can't see through, ooh

[Chorus: Lil Tjay]
I got some funny feelings in my head
And girl, I don't know what to call it (Call)
Too iffy and quick, I can't say that it's love
But I know that I want some more of it (More)
These feelings been stuck in my head
Ain't too big on love but with you, I'm all for it (Oh-oh)
See the world, me and you, we can tour it
Fuck all them bitches, they ain't shit, they ignorin'

[Post-Chorus: Lil Tjay]
Daily you be on my mind


My heart hurt beat and bruised from the owner before it
Gotta good feelin' this time
I been focused on you and I can not ignore it
Better than all of that combined
That shit better than callin' you mine
You a ten out ten, you a dime
Fuck all the options, leave that shit behind

[Verse 2: Lil Tjay]
Sat on the doorstep, that's my flex
And you gon' die if you keep tryna play games
All I know is treacherous, fuck around in stray flames
Hate pain, but it's up to my face
Rollin' dope, it go straight to my mind


I can be feelin' I'm one of a kind
Can't no one hold me back
How they gon' hold me back?
Destined to win, they don't block up my shine
Trust me, been a minute, I waited
And the answer on the grid, I'm stuck in my prime
Still get better and more than fine
I be [?], just say less and grind

[Outro: Iyaz]
Shawty's like a melody in my head
That I can't keep out, got me singing like​
Na-na-na-na, everyday
It's like my iPod stuck on replay, replay-'ay-'ay-'ayIn My Head - Български превод - Lil Tjay 「Текст」


Шаут е като мелодия в главата ми
Че не мога да пазя, да ме накарам да си пея
Na-na-na-na, всеки ден (lil tjay)
Това е като моя iPod, залепен на преиграване, повторение -'ay-'ay-'ay (OOH-OOH, OOH)

[Хор: lil tjay]
Имам някои смешни чувства в главата си
И момиче, не знам какво да го наричам (обадете се)
Твърде, ако и бързо, не мога да кажа, че това е любов
Но знам, че искам още нещо (още)
Тези чувства бяха залепени в главата ми
Не е прекалено голям в любовта, но с теб, аз съм всичко за него (о-о)
Виж света, аз и ти, можем да го турне


Чука всички кучки, те не са лайна, те игнорират

[След хор: lil tjay]
Ежедневно сте в съзнанието ми
Сърцето ми боли ритъм и наранен от собственика преди него
Трябва да се чувствам добре този път
Бях фокусиран върху теб и не мога да го пренебрегвам
По-добре от всичко това комбинирано
Това лайно по-добре, отколкото да ви кажа
Ти десет десет, ти сто
Дяволите всички опции, оставете това лайна

[Стих 1: lil tjay]
Били ли сте някога обичан гангстер? (Не)


Имам чувство, което никога не сте правили (nah)
Това е различен тип любов, различен тип прегръдка
Трявна го хване от дете (да, да, да, да, да)
Бебе, мога да правя луди неща
И моят фон беше покрай груб (груб)
Вземи снимки, взех чашата ми
Животът ми започна бедствие
Напоследък проблясваше по-бързо
Trench Kid проповядва като пастор
Ти беше в съзнанието ми, лайна е извън линията
Обикновено съм на Касър
Нормално, аз го държам гладко
Обадете се на Харвард като аз съм господар
Но това е нещо за теб


Не мога да видя, ооо

[Хор: lil tjay]
Имам някои смешни чувства в главата си
И момиче, не знам какво да го наричам (обадете се)
Твърде, ако и бързо, не мога да кажа, че това е любов
Но знам, че искам още нещо (още)
Тези чувства бяха залепени в главата ми
Не е прекалено голям в любовта, но с теб, аз съм всичко за него (о-о)
Виж света, аз и ти, можем да го турне
Чука всички кучки, те не са лайна, те игнорират

[След хор: lil tjay]
Ежедневно сте в съзнанието ми


Сърцето ми боли ритъм и наранен от собственика преди него
Трябва да се чувствам добре този път
Бях фокусиран върху теб и не мога да го пренебрегвам
По-добре от всичко това комбинирано
Това лайно по-добре, отколкото да ви кажа
Ти десет десет, ти сто
Дяволите всички опции, оставете това лайна

[Стих 2: lil tjay]
Седна на прага, това е моят Flex
И ти ще умреш, ако държите да играете игри
Всичко, което знам е коварно, дяволите в бездомните пламъци
Мразя болката, но е до лицето ми
Развъртайте дрога, тя отиде направо в съзнанието ми


Мога да се чувствам един по някакъв вид
Никой не ме държи обратно
Как те ще ме държат обратно?
Предназначени да спечелят, те не блокират блясъка ми
Повярвай ми, бях минута, чаках
И отговора на решетката, аз съм в премиера
Все още става по-добре и повече от добре
Аз съм [?], Просто кажи по-малко и мелене

[Outro: Iyaz]
Шаут е като мелодия в главата ми
Че не мога да се пазя, накарах да пея като
Na-na-na-na, всеки ден
Това е като моя iPod залепен при повторение, повторение -'ay-'ay-'ay