MENU (2)

Bài hát: Sweetest Pie - Bản dịch và Lời bài hát - Megan Thee Stallion & Dua Lipa

[Intro: Dua Lipa]
(Mano)
You've never been to Heaven, have you?
(OG Parker)


Sweetest Pie Bài hát - Megan Thee Stallion & Dua Lipa

[Intro: Dua Lipa]
(Mano)
You've never been to Heaven, have you?
(OG Parker)

[Chorus: Dua Lipa & Megan Thee Stallion]
Ooh, this the ride of your life
Hold on 'cause, baby, I might
I might just give you a bite of the sweetest pie (Yeah, yeah, yeah, ah)
Ooh, baby, we can go fast
I'll drive and you just lay back
I got the flavour that lasts, yeah, the sweetest pie (Uh-huh, uh-huh)
I might take you home with this, I might give you all of it (Yeah)


Come get your dose of the sweetest pie
Ooh, this the ride of your life
Hold on 'cause, baby, I might
I might just give you a bite of the sweetest pie (Uh-huh, uh-huh)

[Verse 1: Megan Thee Stallion]
Baby, I'm the sweetest, pussy is the meanest (Yeah)
Hot girl shit, but I'm cold every season (But I'm)
Know he got that pipe, let him bust it 'til it's leakin' (Yeah, mwah)
Booty like a pillow, he can use it while he's sleepin' (Look)
Don't be goin' through my phone 'cause that's the old me (Old me)
Ain't the only one tryna be my one and only (Tryna)
Real thick, movin' slow, that body like codeine
He a player, but for Megan, he cuttin' the whole team (Hey, hey, hey, hey)


That body lookin' nice (Lookin' nice)
I got cake and I know he want a slice
I wish a nigga would try to put me on ice (Brrr)
I ain't never had to chase dick in my life (Dick in my life)
Want that nasty, that freaky stuff (Freaky stuff)
Live under my bed and keep me up (Hey)
That Hansel and Gretel, let him eat me up (Ah)
Uh, uh, uh, uh, uh

[Chorus: Dua Lipa & Megan Thee Stallion]
Ooh, this the ride of your life
Hold on 'cause, baby, I might
I might just give you a bite of the sweetest pie (Uh-huh)
Ooh, baby, we can go fast


I'll drive and you just lay back (Ah)
I got the flavour that lasts, yeah, the sweetest pie
I might take you home with this, I might give you all of it
Come get your dose of the sweetest pie
Ooh, this the ride of your life
Hold on 'cause, baby, I might
I might just give you a bite of the sweetest pie (Uh-huh, uh-huh)

[Verse 2: Dua Lipa]
You got me hung up from across the room
I'm so high that I'm on another altitude
And on my cloud, I got some space for you
Got a taste for you, ayy


[Verse 3: Megan Thee Stallion]
More bounce to the ounce, pick it up, put it down (Woah)
Wanna put his Nutty Buddy in my Fudge Round (Bow)
Pussy tighter than a bitch, he ain't had it like this
Toes curling like they're throwing gang signs on Crip (On Crip)
One thing about me, I ain't takin' no shit
He whipped, I know it's pissin' off his old bitch
Cesar Millan, I got his ass trained (I got his ass trained)
I gotta let a dog know who really run things (Huh, ah)

[Interlude: Dua Lipa]
You've never been to Heaven, have you?

[Chorus: Dua Lipa & Megan Thee Stallion]


Ooh, this the ride of your life
Hold on 'cause, baby, I might
I might just give you a bite of the sweetest pie (Uh-huh, uh-huh)
Ooh, baby, we can go fast
I'll drive and you just lay back (Ah)
I got the flavour that lasts, yeah, the sweetest pie (Uh-huh, uh-huh)
I might take you home with this, I might give you all of it
Come get your dose of the sweetest pie
Ooh, this the ride of your life
Hold on 'cause, baby, I might
I might just give you a bite of the sweetest pie (Uh-huh, ayy, ayy, ayy)

[Outro: Megan Thee Stallion & Dua Lipa]
Real hot girl shit (Ooh, this the ride of your life)


Me and Dua Lipa finna get the party lit (I might just give you a bite, I might just give you a bite)
Ah (Of the sweetest pie)


Bài hát: Sweetest Pie - Bản dịch và Lời bài hát - Megan Thee Stallion & Dua Lipa


[Giới thiệu: Dua Lipa]
(Mano)
Bạn chưa bao giờ đến thiên đường, có bạn không?
(OG Parker)

[Điệp khúc: Dua Lipa & Megan Thee Stallion]
Ooh, đây là chuyến đi của cuộc sống của bạn
Giữ 'nguyên nhân, em yêu, tôi có thể
Tôi có thể chỉ cho bạn một miếng bánh ngọt nhất (yeah, yeah, yeah, ah)
Ooh, em yêu, chúng ta có thể đi nhanh
Tôi sẽ lái xe và bạn vừa nằm ngửa


Tôi có hương vị kéo dài, yeah, chiếc bánh ngọt nhất (uh-huh, uh-huh)
Tôi có thể đưa bạn về nhà với điều này, tôi có thể cung cấp cho bạn tất cả nó (yeah)
Đến lấy liều của bạn của chiếc bánh ngọt nhất
Ooh, đây là chuyến đi của cuộc sống của bạn
Giữ 'nguyên nhân, em yêu, tôi có thể
Tôi có thể chỉ cho bạn một miếng bánh ngọt nhất (uh-huh, uh-huh)

[Câu 1: Megan thee Stallion]
Em yêu, tôi là người ngọt ngào nhất, âm hộ là đáng giá nhất (yeah)
Hot girl shit, nhưng tôi lạnh mỗi mùa (nhưng tôi)
Biết anh ta có đường ống đó, hãy để anh ta phá vỡ nó cho đến khi nó bị rò rỉ '(Yeah, Mwah)
Chiến lợi phẩm như một cái gối, anh ta có thể sử dụng nó trong khi anh ta ngủ (nhìn)
Đừng đi qua điện thoại của tôi 'vì đó là tôi cũ (tôi cũ)
Không phải là người duy nhất tryna là một và duy nhất của tôi (tryna)


Thực sự dày, di chuyển chậm, cơ thể đó như codeine
Anh ấy là một cầu thủ, nhưng đối với Megan, anh ấy đã cắt cả đội (Này, này, hey, hey)
Cơ thể đó trông đẹp (nhìn 'đẹp)
Tôi có bánh và tôi biết anh ấy muốn một lát
Tôi ước một nigga sẽ cố gắng đưa tôi vào băng (brrr)
Tôi không bao giờ phải đuổi theo tinh ranh trong cuộc sống của mình (Dick trong cuộc sống của tôi)
Muốn điều đó khó chịu, những thứ kỳ dị đó (Freaky Stuff)
Sống dưới giường của tôi và giữ tôi lên (hey)
Rằng Hansel và Gretel, hãy để anh ta ăn tôi lên (ah)
Uh, uh, uh, uh, uh

[Điệp khúc: Dua Lipa & Megan Thee Stallion]
Ooh, đây là chuyến đi của cuộc sống của bạn
Giữ 'nguyên nhân, em yêu, tôi có thể


Tôi có thể chỉ cho bạn một miếng bánh ngọt nhất (UH-huh)
Ooh, em yêu, chúng ta có thể đi nhanh
Tôi sẽ lái xe và bạn chỉ cần nằm lại (ah)
Tôi có hương vị kéo dài, yeah, chiếc bánh ngọt nhất
Tôi có thể đưa bạn về nhà với điều này, tôi có thể cung cấp cho bạn tất cả
Đến lấy liều của bạn của chiếc bánh ngọt nhất
Ooh, đây là chuyến đi của cuộc sống của bạn
Giữ 'nguyên nhân, em yêu, tôi có thể
Tôi có thể chỉ cho bạn một miếng bánh ngọt nhất (uh-huh, uh-huh)

[Câu 2: Dua Lipa]
Bạn đã cho tôi cúp máy lên khỏi phòng
Tôi rất cao đến nỗi tôi ở một độ cao khác
Và trên đám mây của tôi, tôi có một số không gian cho bạn


Có một hương vị cho bạn, ayy

[Câu 3: Megan Thee Stallion]
Nhiều nảy hơn đến ounce, nhặt nó lên, đặt nó xuống (woah)
Muốn đặt bạn thân hạt giống của mình vào vòng Fudge của tôi (Bow)
Âm hộ chặt chẽ hơn một con chó cái, anh ta không có nó như thế này
Ngón chân uốn lượn như họ đang ném các dấu hiệu băng đảng trên crip (trên crip)
Một điều về tôi, tôi không phải là takin 'no shit
Anh ta quất, tôi biết đó là Pissin 'Bitch cũ của mình
Cesar Millan, tôi đã được đào tạo mông của mình (tôi đã được đào tạo mông của mình)
Tôi phải để một con chó biết ai thực sự chạy mọi thứ (huh, ah)

[Interlude: Dua Lipa]
Bạn chưa bao giờ đến thiên đường, có bạn không?[Điệp khúc: Dua Lipa & Megan Thee Stallion]
Ooh, đây là chuyến đi của cuộc sống của bạn
Giữ 'nguyên nhân, em yêu, tôi có thể
Tôi có thể chỉ cho bạn một miếng bánh ngọt nhất (uh-huh, uh-huh)
Ooh, em yêu, chúng ta có thể đi nhanh
Tôi sẽ lái xe và bạn chỉ cần nằm lại (ah)
Tôi có hương vị kéo dài, yeah, chiếc bánh ngọt nhất (uh-huh, uh-huh)
Tôi có thể đưa bạn về nhà với điều này, tôi có thể cung cấp cho bạn tất cả
Đến lấy liều của bạn của chiếc bánh ngọt nhất
Ooh, đây là chuyến đi của cuộc sống của bạn
Giữ 'nguyên nhân, em yêu, tôi có thể
Tôi có thể chỉ cho bạn một miếng bánh ngọt nhất (Uh-huh, Ayy, Ayy, Ayy)


[Outro: Megan thee Stallion & Dua Lipa]
Real Hot Girl Shit (Ooh, đây là chuyến đi của cuộc sống của bạn)
Tôi và Dua Lipa Finna có được bữa tiệc sáng (tôi có thể cắn cho bạn một vết cắn, tôi có thể chỉ cần cắn cho bạn)
À (của chiếc bánh ngọt nhất)