MENU (8)

Ghost - Twenties - Български превод (Текст)

Listen up, hatchet man
Set controls for the heart of the land
Tell 'em all it is time
You're the next in the chain of command (As my)


Ghost - Twenties (Текст)

Listen up, hatchet man
Set controls for the heart of the land
Tell 'em all it is time
You're the next in the chain of command (As my)
Apparition (Apparition)
Direct the course for collision
(Grow)
Suspicion (Suspicion)
For the Reich to come to fruition

[Chorus]
In the Twenties (Twenties)
We'll be singing in a reign of pennies


In the Twenties (Twenties)
We'll be soaring in disguise of Bevies
In the Twenties (Twenties)
We'll be smooching at the feet of Da Rulah
In the Twenties (Twenties)
We'll be grinding in a pile of moolah

[Verse 2]
Listen up, you motherfuckers
Those Ivy League dopes, they wanna mock us
Tell 'em all this is war
And not fighting a war is for suckers
(Kiss my)
Assassinate (Assassinate)


Gather the tools to disintegrate
(Feed)
Hate (Hate)
Reaping the seeds as a reprobate
I'm number one, you're number two
You've got a lot of God's work to do

[Chorus]
In the Twenties (Twenties)
We'll be singing in a reign of pennies
In the Twenties (Twenties)
We'll be soaring in disguise of Bevies
In the Twenties (Twenties)
We'll be taking no shit from no chulas


We'll be grabbing 'em all by the hoo-has
In the Twenties (Twenties)
We'll be dancing in the fields of freedom
In the Twenties (Twenties)
We'll be crushing them laws 'cause we don't need 'em
In the Twenties
In the Twenties (Twenties)
All the way to the thirties

[Chorus]
In the Twenties (Twenties)
We'll be singing in a reign of pennies
In the Twenties (Twenties)
We'll be soaring in disguise of Bevies


We'll be smooching at the feet of Da Rulah
In the Twenties (Twenties)
We'll be grinding in a pile of moolah


Ghost - Twenties - Български превод (Текст)


Слушайте, лючта човек
Задайте контроли за сърцето на земята
Разкажете всичко всичко, което е време
Вие сте следващият в командната верига (като моя)
Привидение (привидение)
Насочете курса за сблъсък
(Растат)
Подозрение (подозрение)
За да дойде Райч


[Хор]
В двадесетте години (двадесет години)
Ще пеем в царуване на пари
В двадесетте години (двадесет години)
Ще се издигнем в прикритие на ценностите
В двадесетте години (двадесет години)
Ще бъдем смачкани в краката на da rialah
В двадесетте години (двадесет години)
Ще бяхме смилане в купчина moolah

[Стих 2]
Слушайте, вие сте копеле
Тези допи на Ivy League, те искат да ни се подиграват
Кажете: всичко това е война


И не се бори с война е за нещастници
(Целуни ми)
Убийство (убийство)
Съберете инструментите, за да се разпадне
(Фураж)
Омраза (омраза)
Жънене на семената като нарушаващ
Аз съм номер едно, ти си номер две
Имаш много Божии работа

[Хор]
В двадесетте години (двадесет години)
Ще пеем в царуване на пари
В двадесетте години (двадесет години)


Ще се издигнем в прикритие на ценностите
В двадесетте години (двадесет години)
Няма да не приемаме лайна от никакви чулета
Ще ги грабнем всички от HOO-има
В двадесетте години (двадесет години)
Ще танцуваме в областта на свободата
В двадесетте години (двадесет години)
Ще ги смачквам с законите, защото не се нуждаем от тях
В двадесетте години
В двадесетте години (двадесет години)
Чак до тридесетте години

[Хор]
В двадесетте години (двадесет години)


Ще пеем в царуване на пари
В двадесетте години (двадесет години)
Ще се издигнем в прикритие на ценностите
Ще бъдем смачкани в краката на da rialah
В двадесетте години (двадесет години)
Ще бяхме смилане в купчина moolah