MENU (3)

Pabi Cooper - Banyana Ke Bafana (TikTok)

Ake saja yasasa
Checker nou ke lasnumber
President ya straata
Khale ne ke bawasha


Pabi Cooper - Banyana Ke Bafana (TikTok)

Ake saja yasasa
Checker nou ke lasnumber
President ya straata
Khale ne ke bawasha
Okhan ole monate koo kana
Ne hosane le mathata
Nou re swabisa satan
Ke ba bolaisa mala
Ake saja yasasa
Checker nou ke lasnumber
President ya straata
Khale ne ke bawasha
Okhan ole monate koo kana


Ne hosane le mathata
Nou re swabisa satan
Ke ba bolaisa mala

[Chorus: Pabi Cooper & Focalistic ]
Ke ba bolaisa mala
Banyana ba ke bafana
Bafana ba ke banyana
Banyana ba ke bafana
Bafana ba ke banyana
Ke ba bolaisa mala
Ke ba bolaisa mala
Banyana ba ke bafana
Bafana ba ke banyana[Verse 2: Pabi Cooper]
[?]

[Verse 2: Ch'cco & Focalistic]
Ake saja yasasa
Checker nou ke lasnumber
President ya straata
Khale ne ke bawasha
Okhan ole monate koo kana
Ne hosane le mathata
Nou re swabisa satan
Ke ba bolaisa mala
Ake saja yasasa


Checker nou ke lasnumber
President ya straata
Khale ne ke bawasha
Okhan ole monate koo kana
Ne hosane le mathata
Nou re swabisa satan
Ke ba bolaisa mala

[Chorus: Pabi Cooper & Focalistic]
Ke ba bolaisa mala
Banyana ba ke bafana
Bafana ba ke banyana
Banyana ba ke bafana
Bafana ba ke banyana


Ke ba bolaisa mala
Ke ba bolaisa mala
Banyana ba ke bafana
Bafana ba ke banyana