MENU (2)

אז אני הולכת תרגום לעברית by Sanderlei - נסרין קדרי 「מילים לשיר」

הבטחת שתביא לי את הירח
גם אמצע היום
לעזאזל ההיגיון אתה והמילים שלך
זה לא מספיק


אז אני הולכת 「מילים לשיר」 - נסרין קדרי

הבטחת שתביא לי את הירח
גם אמצע היום
לעזאזל ההיגיון אתה והמילים שלך
זה לא מספיק
אז מה קרה פתאום
אני תלויה בך כמו שרשרת על צוואר
החיבוק שלך עושה קר
אני לא יודעת למה זה גומר אותי

אז אני הולכת שיישרף הכול
היית אור גדול הצבע בשקיעות שלי
אז אני הולכת רואה אותך בכל מקום
כל זיכרון מתוק המלח בדמעות שלי


אז אני הולכת

רציתי להמשיך אני יודעת שעכשיו תורי
והכאב הזה לבן טרי
מרוח בשכבות על הקירות שלי
אתה לא אפשרי
כמה שקשה אני צריכה לחתוך
אמרת אין אישה כמוך
עכשיו אני יודעת ששיקרת לי

אז אני הולכת שיישרף הכול
היית אור גדול הצבע בשקיעות שלי
אז אני הולכת רואה אותך בכל מקום
כל זיכרון מתוק המלח בדמעות שלי


אז אני הולכת

אז אני הולכת שיישרף הכול
היית אור גדול הצבע בשקיעות שלי
אז אני הולכת רואה אותך בכל מקום
כל זיכרון מתוק המלח בדמעות שלי
אז אני הולכת


אז אני הולכת תרגום לעברית by Sanderlei - נסרין קדרי 「מילים לשיר」


הבטחת להביא לי את הירח
אפילו באמצע היום
לעזאזל של היגיון לך ואת המילים שלך
זה לא מספיק
אז מה קרה פתאום
אני מסתובב לך כמו שרשרת סביב צווארי


החיבוק שלך גורם לך קר
אני לא יודע למה זה נגמר לי

אז אני הולך לשרוף הכל
היית נקודת האור הגדולה בשקיעות שלי
אז אני הולך לראות אותך בכל מקום
כל זיכרון מתוק של המלח בדמעות שלי
אז אני הולך

רציתי להמשיך שאני יודע שזה התור שלי עכשיו
וכאב זה הוא לבן טרי
התפשטו בשכבות על הקירות שלי
אתה לא אפשרי
כמה קשה אני צריך לחתוך


אמרת שאין לך אישה כמוך
עכשיו אני יודעת ששיקרת לי

אז אני הולך לשרוף הכל
היית נקודת האור הגדולה בשקיעות שלי
אז אני הולך לראות אותך בכל מקום
כל זיכרון מתוק של המלח בדמעות שלי
אז אני הולך

אז אני הולך לשרוף הכל
היית נקודת האור הגדולה בשקיעות שלי
אז אני הולך לראות אותך בכל מקום
כל זיכרון מתוק של המלח בדמעות שלי
אז אני הולך