MENU (5)

Walk off the Earth - Bet On Me - Český překlad (TEXT)

You should bet on me
Like I’m Apple in the 90’s
You should bet on me
Gonna wanna get behind me like I’m 23


Walk off the Earth - Bet On Me (TEXT)

You should bet on me
Like I’m Apple in the 90’s
You should bet on me
Gonna wanna get behind me like I’m 23
Before Mikey was on Nike’s
You should be- be- be- bet on me

Run like a stallion
Chase your legacy
Keep it a thousand
Self made with no pedigree

Let ’em see ya smiling on the front pages,


“mama I made it, look at look at me”
Smilin’ cause it’s contagious
Do it for the haters make ’em lose sleep

You should bet on me
Like I’m Apple in the 90’s
You should bet on me
Gonna wanna get behind me
Like I’m 23
Before Mikey was on Nike’s
You should be- be- be- bet on me (Ohh oh)

You should bet on me,
Like I’m neon in the 80’s


Double down on me
It ain’t up to be debated
I’m a certainty
You can’t get these odds in Vegas
Baby be- be- be- bet on me (Ohh oh)

Roll the Dizzice
Lucky seven
If not I bet I’ll roll eleven
Hold me to my goals I know I told my bredren
We won’t leave this earth until the turf is proud at H art like Kevin
I’m close to god like reverend, oh
I done learned all of my lesson
Betting on me is investment


Bending the rules like inception
My angels give me that protection
Like Amazon in 2009 you get exponential interest
Like peloton you can spin around without going no where but

You should bet on me
Like I’m Apple in the 90’s
You should bet on me
Gonna wanna get behind me
Like I’m 23
Before Mikey was on Nike’s
You should be- be- be- bet on me (Ohh oh)

You should bet on me,


like I’m neon in the 80's
Double down on me
It ain’t up to be debated
I’m a certainty
You can’t get these odds in Vegas
Baby be- be- be- bet on me (Ohh oh)

It might not come easy
But who said it would
It won’t happen overnight
But you know it could...

Let’ em see ya smilin’ on the front pages,
“mama I made it look at look at me”


Smilin’, cause it’s all gravy
52 Aces under my sleeve

You should bet on me
Like I’m 24
Win three rings and then go win two more
Bet on me
I’m the key so you can’t close the door
Like I’m 23
Overload to me ain’t even pressure
Matter fact when globe is on my back
Work even better
That’s why if you better you should bet on me
Like when bitcoin was a penny, double down on me


If you haven’t bid already, I’m a certainty
You can’t get these odds in Vegas
Baby be- be- be- bet on me (Ohh oh)


Walk off the Earth - Bet On Me - Český překlad (TEXT)


Měli byste na mě vsadit
Stejně jako jablko v 90. letech
Měli byste na mě vsadit
Chceš se za mnou dostat jako jsem 23
Než byl Mikey na Nike
Měli byste být vsadit na mě

Běh jako hřebec
Chase Legacy
Udržujte to tisíc


Vlastní s žádným rodokmenem

Podívejme se, že se s úsměvem na předních stránkách,
"Mama jsem to udělal, podívej se na mě"
Smilin 'protože je to nakažlivé
Udělej to za nenávisti, aby 'em ztratit spánek

Měli byste na mě vsadit
Stejně jako jablko v 90. letech
Měli byste na mě vsadit
Chceš se za mě dostat
Jako jsem 23.
Než byl Mikey na Nike
Měl bys být- Be-Be-Be- Be-BE vsadit (Ohh Oh)Měli byste na mě vsadit,
Jako jsem neon v 80. letech
Dvakrát na mě
Není to na diskusi
Jsem jistota
Nemůžete dostat tyto kurzy ve Vegas
Baby Be-Be- Be-Be- Be-BEAT na mě (Ohh Oh)

Roll Dizzice.
Lucky Sedm.
Pokud ne, vsadím se, že se vrátím jedenáct
Drž mě své cíle, kterého vím, že jsem řekl svým Bredrredrenům
Nebudeme tuto Zemi opustit, dokud není trávník hrdý na H Art jako Kevin


Jsem blízko Bohu jako reverend, oh
Udělal jsem se naučil všechny mé lekce
Sázení na mě je investice
Ohýbání pravidel jako založení
Moji andělé mi tuto ochranu dávají
Stejně jako Amazon v roce 2009 získáte exponenciální zájem
Jako peloton se můžete otočit, aniž byste nechodili, kde ale

Měli byste na mě vsadit
Stejně jako jablko v 90. letech
Měli byste na mě vsadit
Chceš se za mě dostat
Jako jsem 23.
Než byl Mikey na Nike


Měl bys být- Be-Be-Be- Be-BE vsadit (Ohh Oh)

Měli byste na mě vsadit,
jako jsem neon v 80. letech
Dvakrát na mě
Není to na diskusi
Jsem jistota
Nemůžete dostat tyto kurzy ve Vegas
Baby Be-Be- Be-Be- Be-BEAT na mě (Ohh Oh)

Nemusí to snadné
Ale kdo řekl, že by to
To se nestane přes noc
Ale víš, že by to mohlo ...Pojďme vidět Ya Smilin 'na předních stránkách,
"Mama, kterou jsem se podíval na mě, podíval se na mě"
Smilin ', protože je to celá omáčka
52 esa pod mým rukávem

Měli byste na mě vsadit
Jako jsem 24.
Vyhrajte tři prsteny a pak vyhrát dva další
Vsadit na mě
Jsem klíč, takže nemůžete zavřít dveře
Jako jsem 23.
Přetížení ke mně není ani tlak
Hmota fakt, když je zeměkoule na zádech


Pracovat ještě lépe
Proto, proč byste měli lépe vsadit na mě
Stejně jako když byl bitcoin penny, dvakrát na mě
Pokud už nemáte nabídku, jsem jistota
Nemůžete dostat tyto kurzy ve Vegas
Baby Be-Be- Be-Be- Be-BEAT na mě (Ohh Oh)