MENU (5)

Enemy - Bản dịch và Lời bài hát - Imagine Dragons 「Bài hát」

Look out for yourself

[Verse 1: Dan Reynolds]
I wake up to the sounds of the silence that allows


Enemy 「Bài hát」 - Imagine Dragons

Look out for yourself

[Verse 1: Dan Reynolds]
I wake up to the sounds of the silence that allows
For my mind to run around, with my ear up to the ground
I'm searching to behold the stories that are told
When my back is to the world that was smiling when I turned

[Pre-Chorus: Dan Reynolds]
Tell you you're the greatest
But once you turn, they hate us

[Chorus: Dan Reynolds]


Oh, the misery
Everybody wants to be my enemy
Spare the sympathy
Everybody wants to be my enemy-y-y-y-y
(Look out for yourself)
My enemy-y-y-y-y (Look, look, look, look)
(Look out for yourself)
But I'm ready

[Verse 2: Dan Reynolds]
Your words up on the wall as you're prayin' for my fall
And the laughter in the halls and the names that I've been called
I stack it in my mind, and I'm waiting for the time
When I show you what it's like to be words spit in a mic[Pre-Chorus: Dan Reynolds]
Tell you you're the greatest
But once you turn, they hate us (Ha)

[Chorus: Dan Reynolds & JID]
Oh, the misery
Everybody wants to be my enemy
Spare the sympathy
Everybody wants to be my enemy-y-y-y-y (Look, look, look, look)
(Look out for yourself)
My enemy-y-y-y-y (Look, look, look, look; yeah)
(Look out for yourself)
Uh, look, okay[Verse 3: JID]
I'm hopin' that somebody pray for me
I'm prayin' that somebody hope for me
I'm stayin' where nobody 'posed to be p-p-posted
Being a wreck of emotions
Ready to go whenever, just let me know
The road is long, so put the pedal into the floor
The enemy on my trail, my energy unavailable
I'ma tell 'em, "Hasta luego"
They wanna plot on my trot to the top
I been outta shape, thinkin' out the box, I'm an astronaut
I blasted off the planet rock to cause catastrophe
And it matters more because I had it not


Had I thought about wreaking havoc
On an opposition, kinda shockin' they wanted static
With precision, I'm automatic quarterback
I ain't talkin' sackin', pack it
Pack it up, I don't panic, batter-batter up
Who the baddest? It don't matter 'cause we at your throat

[Chorus: Dan Reynolds]
Everybody wants to be my enemy
Spare the sympathy (Ah)
Everybody wants to be my enemy
Oh, the misery (Ah)
Everybody wants to be my enemy
Spare the sympathy (Ah)


Everybody wants to be my enemy

[Outro: Dan Reynolds]
Pray it away, I swear I'll never be a saint, no way
My enemy
Pray it away, I swear I'll never be a saint
(Look out for yourself)


Enemy - Bản dịch và Lời bài hát - Imagine Dragons 「Bài hát」


Nhìn ra chính mình

[Câu 1: Dan Reynold]
Tôi thức dậy với âm thanh của sự im lặng cho phép
Cho tâm trí của tôi chạy xung quanh, với tai lên xuống đất
Tôi đang tìm kiếm những câu chuyện được kể


Khi lưng tôi là thế giới đang mỉm cười khi tôi quay

[Tiền điệp khúc: Dan Reynold]
Nói với bạn bạn là người lớn nhất
Nhưng một khi bạn rẽ, họ ghét chúng ta

[Điệp khúc: Dan Reynold]
Ồ, sự khốn khổ
Mọi người đều muốn trở thành kẻ thù của tôi
Tha chứng cho sự thông cảm
Mọi người đều muốn trở thành kẻ thù của tôi-y-y-y-y
(Nhìn ra chính mình)
Kẻ thù của tôi-y-y-y-y (nhìn, nhìn, nhìn, nhìn)
(Nhìn ra chính mình)


Nhưng tôi đã sẵn sàng

[Câu 2: Dan Reynold]
Lời nói của bạn trên tường khi bạn đang cầu nguyện 'cho mùa thu của tôi
Và tiếng cười trong hội trường và những cái tên mà tôi đã được gọi là
Tôi xếp nó trong tâm trí của tôi, và tôi đang chờ đợi thời gian
Khi tôi chỉ cho bạn những gì nó muốn là từ Spit trong mic

[Tiền điệp khúc: Dan Reynold]
Nói với bạn bạn là người lớn nhất
Nhưng một khi bạn rẽ, họ ghét chúng ta (ha)

[Điệp khúc: Dan Reynold & Jid]
Ồ, sự khốn khổ


Mọi người đều muốn trở thành kẻ thù của tôi
Tha chứng cho sự thông cảm
Mọi người đều muốn trở thành kẻ thù của tôi-y-y-y-y (nhìn, nhìn, nhìn, nhìn)
(Nhìn ra chính mình)
Kẻ thù của tôi-y-y-y-y (nhìn, nhìn, nhìn, nhìn; yeah)
(Nhìn ra chính mình)
Uh, nhìn, được rồi

[Câu 3: JID]
Tôi sẽ hy vọng rằng ai đó cầu nguyện cho tôi
Tôi đang cầu nguyện rằng ai đó hy vọng cho tôi
Tôi đang ở lại nơi không ai 'đặt ra P-P-Posed
Là một xác tàu của cảm xúc
Sẵn sàng để đi bất cứ khi nào, chỉ cần cho tôi biết


Con đường dài, vì vậy hãy đặt bàn đạp xuống sàn
Kẻ thù trên đường mòn của tôi, năng lượng của tôi không có sẵn
Tôi sẽ nói với họ, "Hasta lutego"
Họ muốn vẽ lên top của tôi lên đỉnh
Tôi đã xuất hiện hình dạng, hãy nghĩ về chiếc hộp, tôi là một phi hành gia
Tôi đã nổ tung hành tinh đá để gây ra thảm họa
Và nó quan trọng hơn bởi vì tôi đã có nó không
Tôi đã nghĩ về sự tàn phá tàn phá
Về một phe đối lập, Kinda Shockin 'Họ muốn tĩnh
Với độ chính xác, tôi tự động tiền vệ
Tôi không nói chuyện 'Sackin', hãy đóng gói nó
Đóng gói nó lên, tôi không hoảng sợ, đập bột
Ai là người xấu nhất? Nó không quan trọng vì chúng ta ở cổ họng của bạn


[Điệp khúc: Dan Reynold]
Mọi người đều muốn trở thành kẻ thù của tôi
Tha chứng cho sự cảm thông (ah)
Mọi người đều muốn trở thành kẻ thù của tôi
Ồ, sự khốn khổ (ah)
Mọi người đều muốn trở thành kẻ thù của tôi
Tha chứng cho sự cảm thông (ah)
Mọi người đều muốn trở thành kẻ thù của tôi

[Outro: Dan Reynold]
Hãy cầu nguyện cho nó đi, tôi thề rằng tôi sẽ không bao giờ là một vị thánh, không có cách nào
Kẻ thù của tôi
Cầu nguyện cho nó đi, tôi thề sẽ không bao giờ là một vị thánh
(Nhìn ra chính mình)