MENU (10)

แสงที่ปลายฟ้า (Silhouette) - Dịch sang tiếng Việt by Sanderlei - Win Metawin 「Lyrics」

ไม่ว่า จะความหมายใด
การเริ่มต้นใหม่ หรือการลาจาก
เช่นดั่งแดดในยามเช้า
และยามที่อาทิตย์ลาไป


แสงที่ปลายฟ้า (Silhouette) 「Lyrics」 - Win Metawin

ไม่ว่า จะความหมายใด
การเริ่มต้นใหม่ หรือการลาจาก
เช่นดั่งแดดในยามเช้า
และยามที่อาทิตย์ลาไป

แม้ไม่ได้ร้อนแรง
แต่ฉันก็ปิดทั้งตาและใจ
หลบในความมืดมิด

เหมือนฉันยังไม่คู่ควรกับความรัก
กลัวทำให้ใครต้องเจ็บช้ำ
และความรักของฉันคงเป็นดังเงามืดภายในใจ
ยังหวาดกลัวที่จะเดินข้ามไป


เพื่อรักใครสักคน

เป็นดังคนที่หลงทาง
ผิดหวังทุกอย่างยังกลัวใครที่เข้ามา
คำตอบอยู่ที่ขอบฟ้า ที่ๆมีแสงพาไป

แม้ไม่ได้ร้อนแรง
แต่ฉันก็ปิดทั้งตาและใจ
หลบในความมืดมิด

เหมือนฉันยังไม่คู่ควรกับความรัก
กลัวทำให้ใครต้องเจ็บช้ำ
และความรักของฉันคงเป็นดังเงามืดภายในใจ
ยังหวาดกลัวที่จะเดินข้ามไป


เพื่อรักใครอีกครั้ง

เหมือนฉันยังไม่คู่ควรกับความรัก
กลัวทำให้ใครต้องเจ็บช้ำ
และความรักของฉันคงเป็นดังเงามืดภายในใจ
ยังหวาดกลัวที่จะเดินข้ามไป
เพื่อรักใครสักคน

เฝ้าคอยแสงสะท้อนลงมา
ให้เงานั้นเลือนลางไป
ช่วยพาชีวิตได้ก้าวออกไป
และรักได้อีกครั้ง


แสงที่ปลายฟ้า (Silhouette) - Dịch sang tiếng Việt by Sanderlei - Win Metawin 「Lyrics」


Dù ý đó là gì


khởi đầu mới hoặc bỏ thuốc lá
như mặt trời buổi sáng
và khi mặt trời biến mất

thậm chí không nóng
Nhưng tôi nhắm mắt và trái tim tôi
trốn trong bóng tối

Giống như tôi không xứng đáng với tình yêu
Sợ làm tổn thương ai đó
Và tình yêu của tôi sẽ giống như một cái bóng trong trái tim tôi
Vẫn sợ đi ngang qua
để yêu một ai đó


như một người đàn ông đã mất
Thất vọng về mọi thứ, vẫn sợ bất cứ ai vào
Câu trả lời là trên đường chân trời nơi ánh sáng dẫn

thậm chí không nóng
Nhưng tôi nhắm mắt và trái tim tôi
trốn trong bóng tối

Giống như tôi không xứng đáng với tình yêu
Sợ làm tổn thương ai đó
Và tình yêu của tôi sẽ giống như một cái bóng trong trái tim tôi
Vẫn sợ đi ngang qua
Yêu một lần nữa


Giống như tôi không xứng đáng với tình yêu
Sợ làm tổn thương ai đó
Và tình yêu của tôi sẽ giống như một cái bóng trong trái tim tôi
Vẫn sợ đi ngang qua
để yêu một ai đó

Chờ ánh sáng phản chiếu
hãy để cái bóng đó phai
Giúp đưa cuộc sống để bước ra
và yêu một lần nữa