MENU (6)

Juice WRLD - Already Dead - Pagsasalin para sa Filipino (Lyrics)

You can see the pain in my laugh (Yeah, yeah)
Demons comin' back from the past (Yeah, yeah)
Feelin' like I'm 'bout to relapse (Yeah, yeah)
Voices in my head (Yeah, yeah)


Juice WRLD - Already Dead (Lyrics)

You can see the pain in my laugh (Yeah, yeah)
Demons comin' back from the past (Yeah, yeah)
Feelin' like I'm 'bout to relapse (Yeah, yeah)
Voices in my head (Yeah, yeah)
All I can hear them say (Yeah, yeah)
Is everyone wants me dead (Yeah, yeah)
Bitch, I'm already dead (Yeah, yeah)
I've been dead for years

[Verse 1]
I've been taking medicine again (Yeah, yeah)
Henny, mix it with the Vicodin (Yeah, yeah)
All my sufferin' (Yeah)


Is really gettin' under my skin (Yeah)
Maybe I should try to pray again (Yeah, yeah)
Try to wash away my sins (Yeah, yeah)
I know that they not my friends (Yeah, yeah)
But I'm friends with the drugs again (Yeah)

[Pre-Chorus]
Lost my heart, lost it all
So much drama, hold the applause
Shit's like a soap opera, straight downfalls
Nightmares on the cellphone, late-night calls
Lost my heart, lost it all
So much drama, hold the applause
No soap opera, straight downfalls


Listen to the nightmares call

[Chorus]
You can see the pain in my laugh (Yeah, yeah)
Demons comin' back from the past (Yeah, yeah)
Feelin' like I'm 'bout to relapse (Yeah, yeah)
Voices in my head (Yeah, yeah)
All I can hear them say (Yeah, yeah)
Is everyone wants me dead (Yeah, yeah)
Bitch, I'm already dead (Yeah, yeah)
I've been dead for years
You can see the pain in my laugh (Yeah, yeah)
Demons comin' back from the past (Yeah, yeah)
Feelin' like I'm 'bout to relapse (Yeah, yeah)


Voices in my head (Yeah, yeah)
All I can hear them say (Yeah, yeah)
Is everyone wants me dead (Yeah, yeah)
Bitch, I'm already dead (Yeah, yeah)
I've been dead for years (Yeah)

[Verse 2]
Have you ever been so alone (Yeah, yeah)
That nobody's house feels like home? (Yeah, yeah)
I've been runnin' out of drugs and hope (Yeah, yeah)
I don't even got a plug no more (Yeah, yeah)
Have you ever been so alone? (Yeah, yeah)
That you don't know what to feel no more? (Yeah, yeah)
Ain't no reachin' for the pills no more (Yeah, yeah)


One more and you're on the floor (Yeah, yeah)
I know that I didn't stand a chance (Yeah, yeah, yeah)
I don't think I'll ever live again (Yeah, yeah, yeah)
I'm only here by popular demand (Yeah, yeah, yeah)
I'm stayin' alive for the fans (Yeah, yeah, yeah)

[Pre-Chorus]
Lost my heart, lost it all
So much drama, hold the applause
No soap opera, straight downfalls
Listen to the nightmares call

[Chorus]
You can see the pain in my laugh (Yeah, yeah)


Demons comin' back from the past (Yeah, yeah)
Feelin' like I'm 'bout to relapse (Yeah, yeah)
Voices in my head (Yeah, yeah)
All I can hear them say (Yeah, yeah)
Is everyone wants me dead (Yeah, yeah)
Bitch, I'm already dead (Yeah, yeah)
I've been dead for years (Yeah, yeah)

[Outro]
You can see the pain in my laugh (In my laugh)
Demons comin' back from the past (From the past)
Feelin' like I'm 'bout to relapse (Relapse)
Voices in my head (In my head)
All I can hear them say (All I can hear them say)


Is everyone wants me dead (Is everyone wants me dead)
Bitch, I'm already dead (Bitch, I'm already dead)
I've been dead for years (I've been dead for years)


Juice WRLD - Already Dead - Pagsasalin para sa Filipino (Lyrics)


Maaari mong makita ang sakit sa aking tawa (oo, oo)
Demons comin 'pabalik mula sa nakaraan (oo, yeah)
Feelin 'tulad ng ako ay' labanan sa pagbabalik (yeah, yeah)
Mga tinig sa aking ulo (oo, oo)
Ang lahat ng maaari kong marinig ang mga ito sabihin (oo, oo)
Gusto ng lahat na patay ako (oo, oo)
Asong babae, ako ay patay na (oo, oo)
Ako ay patay na para sa taon

[Verse 1]


Ako ay kumukuha ng gamot muli (Yeah, Yeah)
Henny, ihalo ito sa Vicodin (Yeah, Yeah)
Lahat ng aking nagdurusa '(oo)
Ay talagang gettin 'sa ilalim ng aking balat (oo)
Siguro dapat kong subukan na manalangin muli (oo, oo)
Subukan na hugasan ang aking mga kasalanan (oo, oo)
Alam ko na hindi nila ang aking mga kaibigan (oo, oo)
Ngunit ako ay kaibigan sa mga gamot muli (oo)

[Bago mag chorus]
Nawala ang puso ko, nawala ang lahat
Napakaraming drama, hawakan ang palakpakan
Shit's tulad ng isang sabon opera, tuwid downfalls.
Mga bangungot sa cellphone, late-night calls.


Nawala ang puso ko, nawala ang lahat
Napakaraming drama, hawakan ang palakpakan
Walang sabon opera, tuwid downfalls.
Makinig sa mga bangungot na tawag.

[Koro]
Maaari mong makita ang sakit sa aking tawa (oo, oo)
Demons comin 'pabalik mula sa nakaraan (oo, yeah)
Feelin 'tulad ng ako ay' labanan sa pagbabalik (yeah, yeah)
Mga tinig sa aking ulo (oo, oo)
Ang lahat ng maaari kong marinig ang mga ito sabihin (oo, oo)
Gusto ng lahat na patay ako (oo, oo)
Asong babae, ako ay patay na (oo, oo)
Ako ay patay na para sa taon


Maaari mong makita ang sakit sa aking tawa (oo, oo)
Demons comin 'pabalik mula sa nakaraan (oo, yeah)
Feelin 'tulad ng ako ay' labanan sa pagbabalik (yeah, yeah)
Mga tinig sa aking ulo (oo, oo)
Ang lahat ng maaari kong marinig ang mga ito sabihin (oo, oo)
Gusto ng lahat na patay ako (oo, oo)
Asong babae, ako ay patay na (oo, oo)
Ako ay patay na para sa taon (oo)

[Verse 2]
Nakarating na ba kayo nag-iisa (oo, oo)
Na nararamdaman ng bahay na walang tahanan? (Yeah, Yeah)
Ako ay runnin 'out ng droga at pag-asa (oo, oo)
Hindi ko nakuha ang isang plug hindi na (oo, oo)


Nakarating na ba kayo nag-iisa? (Yeah, Yeah)
Na hindi mo alam kung ano ang pakiramdam hindi na? (Yeah, Yeah)
Ay hindi pa kay Reachin 'para sa mga tabletas hindi na (Yeah, Yeah)
Isa pa at ikaw ay nasa sahig (oo, oo)
Alam ko na hindi ako tumayo (oo, oo, yeah)
Hindi ko iniisip na mabubuhay ako muli (Yeah, Yeah, Yeah)
Ako ay narito lamang sa pamamagitan ng popular na demand (oo, oo, oo)
Ako ay buhay 'buhay para sa mga tagahanga (oo, oo, yeah)

[Bago mag chorus]
Nawala ang puso ko, nawala ang lahat
Napakaraming drama, hawakan ang palakpakan
Walang sabon opera, tuwid downfalls.
Makinig sa mga bangungot na tawag.[Koro]
Maaari mong makita ang sakit sa aking tawa (oo, oo)
Demons comin 'pabalik mula sa nakaraan (oo, yeah)
Feelin 'tulad ng ako ay' labanan sa pagbabalik (yeah, yeah)
Mga tinig sa aking ulo (oo, oo)
Ang lahat ng maaari kong marinig ang mga ito sabihin (oo, oo)
Gusto ng lahat na patay ako (oo, oo)
Asong babae, ako ay patay na (oo, oo)
Ako ay patay na para sa taon (oo, oo)

[Outro]
Maaari mong makita ang sakit sa aking tawa (sa aking tawa)
Ang mga demonyo ay bumalik mula sa nakaraan (mula sa nakaraan)


Feelin 'tulad ng ako ay' labanan sa pagbabalik (pagbabalik sa dati)
Mga tinig sa aking ulo (sa aking ulo)
Ang lahat ng maaari kong marinig ang mga ito sabihin (ang lahat ng maaari kong marinig ang mga ito sabihin)
Ay nais ng lahat na patay ako (nais ng lahat na patay ako)
Bitch, ako ay patay na (asong babae, ako ay patay na)
Ako ay patay na para sa taon (ako ay patay na para sa taon)