MENU (5)

Juice WRLD - Already Dead - Dịch sang tiếng Việt by Sanderlei (Lyrics)

You can see the pain in my laugh (Yeah, yeah)
Demons comin' back from the past (Yeah, yeah)
Feelin' like I'm 'bout to relapse (Yeah, yeah)
Voices in my head (Yeah, yeah)


Juice WRLD - Already Dead (Lyrics)

You can see the pain in my laugh (Yeah, yeah)
Demons comin' back from the past (Yeah, yeah)
Feelin' like I'm 'bout to relapse (Yeah, yeah)
Voices in my head (Yeah, yeah)
All I can hear them say (Yeah, yeah)
Is everyone wants me dead (Yeah, yeah)
Bitch, I'm already dead (Yeah, yeah)
I've been dead for years

[Verse 1]
I've been taking medicine again (Yeah, yeah)
Henny, mix it with the Vicodin (Yeah, yeah)
All my sufferin' (Yeah)


Is really gettin' under my skin (Yeah)
Maybe I should try to pray again (Yeah, yeah)
Try to wash away my sins (Yeah, yeah)
I know that they not my friends (Yeah, yeah)
But I'm friends with the drugs again (Yeah)

[Pre-Chorus]
Lost my heart, lost it all
So much drama, hold the applause
Shit's like a soap opera, straight downfalls
Nightmares on the cellphone, late-night calls
Lost my heart, lost it all
So much drama, hold the applause
No soap opera, straight downfalls


Listen to the nightmares call

[Chorus]
You can see the pain in my laugh (Yeah, yeah)
Demons comin' back from the past (Yeah, yeah)
Feelin' like I'm 'bout to relapse (Yeah, yeah)
Voices in my head (Yeah, yeah)
All I can hear them say (Yeah, yeah)
Is everyone wants me dead (Yeah, yeah)
Bitch, I'm already dead (Yeah, yeah)
I've been dead for years
You can see the pain in my laugh (Yeah, yeah)
Demons comin' back from the past (Yeah, yeah)
Feelin' like I'm 'bout to relapse (Yeah, yeah)


Voices in my head (Yeah, yeah)
All I can hear them say (Yeah, yeah)
Is everyone wants me dead (Yeah, yeah)
Bitch, I'm already dead (Yeah, yeah)
I've been dead for years (Yeah)

[Verse 2]
Have you ever been so alone (Yeah, yeah)
That nobody's house feels like home? (Yeah, yeah)
I've been runnin' out of drugs and hope (Yeah, yeah)
I don't even got a plug no more (Yeah, yeah)
Have you ever been so alone? (Yeah, yeah)
That you don't know what to feel no more? (Yeah, yeah)
Ain't no reachin' for the pills no more (Yeah, yeah)


One more and you're on the floor (Yeah, yeah)
I know that I didn't stand a chance (Yeah, yeah, yeah)
I don't think I'll ever live again (Yeah, yeah, yeah)
I'm only here by popular demand (Yeah, yeah, yeah)
I'm stayin' alive for the fans (Yeah, yeah, yeah)

[Pre-Chorus]
Lost my heart, lost it all
So much drama, hold the applause
No soap opera, straight downfalls
Listen to the nightmares call

[Chorus]
You can see the pain in my laugh (Yeah, yeah)


Demons comin' back from the past (Yeah, yeah)
Feelin' like I'm 'bout to relapse (Yeah, yeah)
Voices in my head (Yeah, yeah)
All I can hear them say (Yeah, yeah)
Is everyone wants me dead (Yeah, yeah)
Bitch, I'm already dead (Yeah, yeah)
I've been dead for years (Yeah, yeah)

[Outro]
You can see the pain in my laugh (In my laugh)
Demons comin' back from the past (From the past)
Feelin' like I'm 'bout to relapse (Relapse)
Voices in my head (In my head)
All I can hear them say (All I can hear them say)


Is everyone wants me dead (Is everyone wants me dead)
Bitch, I'm already dead (Bitch, I'm already dead)
I've been dead for years (I've been dead for years)


Juice WRLD - Already Dead - Dịch sang tiếng Việt by Sanderlei (Lyrics)


Bạn có thể thấy nỗi đau trong tiếng cười của tôi (Yeah, yeah)
Demons trở về từ quá khứ (vâng, yeah)
Cảm thấy giống như tôi 'Bout để tái phát (yeah, yeah)
Tiếng nói trong đầu tôi (yeah, yeah)
Tất cả những gì tôi có thể nghe thấy họ nói (vâng, vâng)
Có phải ai cũng muốn tôi chết (vâng, vâng)
Bitch, tôi đã chết (Yeah, yeah)
Tôi đã chết trong nhiều năm

[Câu 1]


Tôi đã uống thuốc một lần nữa (yeah, yeah)
Henny, trộn nó với Vicodin (yeah, yeah)
Tất cả sự đau khổ của tôi (yeah)
Thực sự là gettin 'dưới da của tôi (yeah)
Có lẽ tôi nên cố gắng cầu nguyện một lần nữa (yeah, yeah)
Cố gắng rửa sạch tội lỗi của tôi (yeah, yeah)
Tôi biết rằng họ không phải là bạn của tôi (yeah, yeah)
Nhưng tôi là bạn với các loại thuốc một lần nữa (yeah)

[Tiền điệp khúc]
Mất tim, mất tất cả
Rất nhiều kịch, giữ những tràng pháo tay
Shit giống như một vở opera xà phòng, những nhược điểm thẳng thắn
Cơn ác mộng trên điện thoại di động, các cuộc gọi đêm khuya


Mất tim, mất tất cả
Rất nhiều kịch, giữ những tràng pháo tay
Không có opera xà phòng, nhược điểm thẳng
Nghe cuộc gọi ác mộng

[Điệp khúc]
Bạn có thể thấy nỗi đau trong tiếng cười của tôi (Yeah, yeah)
Demons trở về từ quá khứ (vâng, yeah)
Cảm thấy giống như tôi 'Bout để tái phát (yeah, yeah)
Tiếng nói trong đầu tôi (yeah, yeah)
Tất cả những gì tôi có thể nghe thấy họ nói (vâng, vâng)
Có phải ai cũng muốn tôi chết (vâng, vâng)
Bitch, tôi đã chết (Yeah, yeah)
Tôi đã chết trong nhiều năm


Bạn có thể thấy nỗi đau trong tiếng cười của tôi (Yeah, yeah)
Demons trở về từ quá khứ (vâng, yeah)
Cảm thấy giống như tôi 'Bout để tái phát (yeah, yeah)
Tiếng nói trong đầu tôi (yeah, yeah)
Tất cả những gì tôi có thể nghe thấy họ nói (vâng, vâng)
Có phải ai cũng muốn tôi chết (vâng, vâng)
Bitch, tôi đã chết (Yeah, yeah)
Tôi đã chết trong nhiều năm (yeah)

[Câu 2]
Bạn đã bao giờ rất cô đơn (yeah, yeah)
Mà nhà của không ai cảm thấy như ở nhà? (Tuyệt)
Tôi đã bị chạy khỏi ma túy và hy vọng (yeah, yeah)
Tôi thậm chí không có một phích cắm không còn nữa (yeah, yeah)


Bạn đã bao giờ được một mình như vậy? (Tuyệt)
Rằng bạn không biết cảm giác gì nữa? (Tuyệt)
Không phải là không tiếp cận với các viên thuốc không còn nữa (yeah, yeah)
Thêm một lần nữa và bạn đang ở trên sàn (yeah, yeah)
Tôi biết rằng tôi đã không có cơ hội (yeah, yeah, yeah)
Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ sống lại (yeah, yeah, yeah)
Tôi chỉ ở đây theo nhu cầu phổ biến (yeah, yeah, yeah)
Tôi đang sống cho người hâm mộ (Yeah, vâng, vâng)

[Tiền điệp khúc]
Mất tim, mất tất cả
Rất nhiều kịch, giữ những tràng pháo tay
Không có opera xà phòng, nhược điểm thẳng
Nghe cuộc gọi ác mộng[Điệp khúc]
Bạn có thể thấy nỗi đau trong tiếng cười của tôi (Yeah, yeah)
Demons trở về từ quá khứ (vâng, yeah)
Cảm thấy giống như tôi 'Bout để tái phát (yeah, yeah)
Tiếng nói trong đầu tôi (yeah, yeah)
Tất cả những gì tôi có thể nghe thấy họ nói (vâng, vâng)
Có phải ai cũng muốn tôi chết (vâng, vâng)
Bitch, tôi đã chết (Yeah, yeah)
Tôi đã chết trong nhiều năm (yeah, yeah)

[Outro]
Bạn có thể thấy nỗi đau trong tiếng cười của tôi (trong tiếng cười của tôi)
Demons Comin 'trở về từ quá khứ (từ quá khứ)


Cảm thấy như tôi là 'bout để tái phát (tái phát)
Tiếng nói trong đầu tôi (trong đầu tôi)
Tất cả những gì tôi có thể nghe thấy họ nói (tất cả những gì tôi có thể nghe họ nói)
Có phải ai cũng muốn tôi chết (mọi người đều muốn tôi chết)
Bitch, tôi đã chết (Bitch, tôi đã chết)
Tôi đã chết trong nhiều năm (tôi đã chết trong nhiều năm)