MENU (9)

DaBaby - LOOK LIKE SUMN - Dịch sang tiếng Việt (Lời bài hát)

Yeah, nigga (He's heating up)
Let's go, bruh, I ain't worried 'bout none of that shit
(That ain't DaBaby, that's my baby) Go


DaBaby - LOOK LIKE SUMN (Lời bài hát)

Yeah, nigga (He's heating up)
Let's go, bruh, I ain't worried 'bout none of that shit
(That ain't DaBaby, that's my baby) Go

[Chorus]
Ain't goin' sad 'bout a bitch 'bout nothin' (Go)
Couple baby mamas and they look like some'
Any type nigga wanna push my buttons, big Louis suitcase, I don't push no luggage
Somebody call my assistant for me, you go to the store, I don't push no buggy
Get a industry freak while I hit my dougie
I ain't talkin' 'bout that ho, I'm talkin' 'bout another one

[Verse 1]


Bitch I am not the three, no, I am not the two
It's only me and there won't be another one
Kick this shit with my nephew, my brother's son
I just got him a necklace, a watered one
.44, nigga know that he done enough
Older boys got your gun, get another gun
I drive that GLSB like a tucker truck (Skrrt)
Pull it up on the curb and I fuck it up
Tip a few hundred to valet
I leave my shit in the front of this bitch like a driveway
They takin' pictures beside me
I crack my window and throw up my fours on the highway (Go)
They tell me how I look excited, havin' visions with me and some followers boppin' they head on my left while I'm drivin'
That's why I laugh if they ask when they try me (Ha)[Chorus]
Ain't goin' sad 'bout a bitch 'bout nothin' (Go)
Couple baby mamas and they look like some'
Any type nigga wanna push my buttons, big Louis suitcase, I don't push no luggage
Somebody call my assistant for me, you go to the store, I don't push no buggy
Get a industry freak while I hit my dougie
I ain't talkin' 'bout that bitch, I'm talkin' 'bout her friend

[Verse 2]
I'm talkin' 'bout tequila, I stopped drinkin' Henn'
Been had the Bimmer, I'm talkin' 'bout the Benz
She wanna see how a rap nigga live
She used to see me but like she didn't


Damn, ain't it crazy how them tables turn?
So game every day, you can't be 'fraid to learn
I'll be damned niggas play, you gon' see niggas burn
And you know, if it's Baby, that shit get you turnt
They cap like they trap, but these niggas, they really be hurt
These niggas ain't even got no work (Got no work)
Wanna be with the worms and the seeds in the dirt, put the R.I.P thing on his shirt
She starin' me in my eyes, but it don't even work, shit, all I can see is the thirst
Keep it cute, I ain't even tryna flirt, long live G and big Kirk
Nigga, I—

[Chorus]
Ain't goin' sad 'bout a bitch 'bout nothin' (Go)
Couple baby mamas and they look like some'


Any type nigga wanna push my buttons, big Louis suitcase, I don't push no luggage
Somebody call my assistant for me, you go to the store, I don't push no buggy
Get a industry freak while I hit my dougie I ain't talkin' 'bout that ho, I'm talkin' 'bout another one


DaBaby - LOOK LIKE SUMN - Dịch sang tiếng Việt (Lời bài hát)


Yeah, nigga (anh ấy đang nóng lên)
Chúng ta hãy đi, Bruh, tôi không lo lắng 'Bout không có gì trong số đó
(Đó không phải là Dababy, đó là em bé của tôi) đi

[Điệp khúc]
Không goin 'buồn' Bout một con chó cái 'Bout Nothin' (GO)
Cặp vợ chồng Mamas và chúng trông giống như một số '
Bất kỳ loại nigga muốn đẩy các nút của tôi, vali louis lớn, tôi không đẩy không hành lý
Ai đó gọi trợ lý của tôi cho tôi, bạn đi đến cửa hàng, tôi không đẩy buggy
Có được một công nghiệp freak trong khi tôi đánh Dougie của tôi


Tôi không nói chuyện '' 'Bout mà Ho, tôi đang nói' '' Bout khác

[Câu 1]
Chó cái tôi không phải là ba, không, tôi không phải là hai
Chỉ có tôi và sẽ không có người khác
Kick shit này với cháu trai của tôi, con trai của anh tôi
Tôi chỉ có một vòng cổ, một người tưới nước
.44, nigga biết rằng anh ấy đã làm đủ
Các chàng trai lớn tuổi có súng của bạn, lấy một khẩu súng khác
Tôi lái chiếc GLSB như một chiếc xe tải Tucker (SKRRT)
Kéo nó lên lề đường và tôi đụ nó lên
Mẹo vài trăm đến Valet
Tôi để lại shit của tôi ở phía trước của con chó cái như một đường lái xe
Họ chụp ảnh bên cạnh tôi


Tôi bẻ cửa sổ của mình và ném bốn chân của tôi trên đường cao tốc (GO)
Họ nói với tôi làm thế nào tôi trông phấn khích, tầm nhìn của Havin với tôi và một số người theo dõi boppin 'họ đứng đầu tôi trong khi tôi đang lái xe
Đó là lý do tại sao tôi cười nếu họ hỏi khi nào họ thử tôi (ha)

[Điệp khúc]
Không goin 'buồn' Bout một con chó cái 'Bout Nothin' (GO)
Cặp vợ chồng Mamas và chúng trông giống như một số '
Bất kỳ loại nigga muốn đẩy các nút của tôi, vali louis lớn, tôi không đẩy không hành lý
Ai đó gọi trợ lý của tôi cho tôi, bạn đi đến cửa hàng, tôi không đẩy buggy
Có được một công nghiệp freak trong khi tôi đánh Dougie của tôi
Tôi không nói chuyện '' 'Bout mà Bitch, tôi đang nói chuyện' 'Bout của cô ấy

[Câu 2]
Tôi đang nói chuyện '' Bout Tequila, tôi đã ngừng uống 'Henn'


Đã có Bimmer, tôi đang nói chuyện '' Bout the Benz
Cô ấy muốn xem cách một kẻ rap nigga sống
Cô ấy đã từng nhìn thấy tôi nhưng giống như cô ấy không
Chết tiệt, không điên rồ như thế nào để họ quay bàn?
Vì vậy, trò chơi mỗi ngày, bạn không thể 'bẫy để học
Tôi sẽ chơi niggas chết tiệt, bạn Gon 'thấy Niggas Burn
Và bạn biết đấy, nếu đó là em bé, đó là shit giúp bạn trở lại
Họ có nắp như bẫy, nhưng những niggas này, chúng thực sự bị tổn thương
Những niggas này thậm chí không có công việc (không có việc làm)
Muốn với những con giun và hạt trong bụi bẩn, đặt thứ R.i.p trên áo
Cô ấy nhìn chằm chằm vào mắt tôi, nhưng nó thậm chí không hoạt động, cứt, tất cả những gì tôi có thể thấy là khát nước
Giữ cho nó dễ thương, thậm chí tôi thậm chí không cố gắng tán tỉnh, g sống dài và kirk lớn
Nigga, i-


[Điệp khúc]
Không goin 'buồn' Bout một con chó cái 'Bout Nothin' (GO)
Cặp vợ chồng Mamas và chúng trông giống như một số '
Bất kỳ loại nigga muốn đẩy các nút của tôi, vali louis lớn, tôi không đẩy không hành lý
Ai đó gọi trợ lý của tôi cho tôi, bạn đi đến cửa hàng, tôi không đẩy buggy
Nhận một kẻ lập dị trong ngành trong khi tôi đánh Dougie của tôi, tôi không nói chuyện '' 'Bout, tôi đang nói chuyện' '' Bout khác