MENU (9)

DaBaby - 5 FOR A DUB - Български превод by Sanderlei (текстове на песни)

Damn, Glacier, this one finna kill these niggas
Five for a dub, beggin' me for a body, they like stop lettin' these niggas try you
We ready to slide, big bruh (Let's go)
Ride sittin' up, shittin' on everybody, hangin' out the window


DaBaby - 5 FOR A DUB (текстове на песни)

Damn, Glacier, this one finna kill these niggas
Five for a dub, beggin' me for a body, they like stop lettin' these niggas try you
We ready to slide, big bruh (Let's go)
Ride sittin' up, shittin' on everybody, hangin' out the window
With that fire, they ready to fire shit up

[Verse]
Price went up, I'm chargin' double today (Uh)
I just popped a pill, she popped a pill, the pussy in trouble today (Come here)
Ain't gon' be no more welfare from me, you can keep that in the government pay
No, I can't see not nah nigga playin' with me, if they do hope they ready to play (Yes, sir)
Let me take that, let me get a shot too, okay I'm ready for bae
Niggas white t-shirts at a birthday party, they scared of the cake


Put the world on my shoulders, you can get up there too
Big dawg, I can carry the weight
Earrings havin' seven karats in each ear, do the math, that's a karat a day
My bitch and your bitch and his bitch mine (Yeah)
I set it off and kept it humble, they must've forgot how the fuck Baby comin'
I'm ready to shit on these lil' niggas this time (Let's go)
Clean as a bitch with a big iron (Yeah)
How I'm rockin', shit, go ask my mama, she'll probably tell you I ain't with the talkin'
You see that boy pull that bitch out, better get down (Get down, get down)
What it sound like when I get to hittin'? (Yeah, nigga)
Findin' me, that's a lottery ticket
You think buddy cool, I don't follow the nigga (Uh)
It's the gun and the joggers for me, send the ho to the mall, get a tee
Make my dog walk you down for a fee


I don't think they understandin', my lil' nigga got 'em

[Chorus]
Five for a dub, beggin' me for a body, they like stop lettin' these niggas try you
We ready to slide, big bruh (Let's go)
Ride sittin' up, shittin' on everybody, hangin' out the window
With that fire, they ready to fire shit up
Five for a dub, beggin' me for a body, they like stop lettin' these niggas try you
We ready to slide, big bruh (Let's go)
Ride sittin' up, shittin' on everybody, hangin' out the window
With that fire, they ready to fire shit up

[Outro]
Yeah, nigga, I'm talkin', can't wait to do it (Can't wait to do it)


You know, you know (That ain't DaBaby, that's my baby)
Go


DaBaby - 5 FOR A DUB - Български превод by Sanderlei (текстове на песни)


По дяволите, ледник, тази една фина убива тези негри
Пет за дуб, заповядай ми за тяло, те обичат да спрат да оставим тези niggas Опитвам се
Готови сме да се плъзнем, голям бруш (да отидем)
Ride се качи, да се изправиш на всички, да извадиш прозореца
С този огън те са готови да стрелят по дяволите

[Стих]
Цената се изкачи, аз съм двойно днес (UH)
Току-що изскочих хапче, тя изскочи хапче, путката в беда днес (хайде тук)
Няма да бъда повече благосъстояние от мен, можеш да запазиш това в правителството да плати
Не, не мога да видя не нах Ниг! С мен, ако се надяват, че са готови да играят (да, сър)


Позволете ми да го взема, нека да получа и изстрел, добре съм готов за bae
Niggas бели тениски на рожден ден, те се страхуват от тортата
Сложете света на раменете ми, можете да станете там и там
Големия Даун, мога да нося теглото
Обеци разполагат със седем карата във всяко ухо, правят математиката, това е карат на ден
Моята кучка и твоята кучка и моята мойна кучка (да)
Оставям го и го държах смирен, те трябва да забравят как хубавото бебе
Готов съм да лата на тези лил 'niggas този път (да тръгваме)
Чиста като кучка с голямо желязо (да)
Как съм скачал, лайна, да попитам мама, тя вероятно ще ви каже, че не съм с токника
Виждате, че момчето дръпнете това кучка, по-добре слез (слезте, слезте)
Какво звучи така, когато стигна до хетин? (Да, nigga)
Намерете ми, това е билет за лотария
Мислиш ли, че приятелю готино, не следвам Нигга (UH)


Това е пистолетът и джогерите за мен, изпратете хода на мола, вземете чай
Накарайте кучето ми да ви върви срещу такса
Не мисля, че те разбират, че лилската ми гог

[Хор]
Пет за дуб, заповядай ми за тяло, те обичат да спрат да оставим тези niggas Опитвам се
Готови сме да се плъзнем, голям бруш (да отидем)
Ride се качи, да се изправиш на всички, да извадиш прозореца
С този огън те са готови да стрелят по дяволите
Пет за дуб, заповядай ми за тяло, те обичат да спрат да оставим тези niggas Опитвам се
Готови сме да се плъзнем, голям бруш (да отидем)
Ride се качи, да се изправиш на всички, да извадиш прозореца
С този огън те са готови да стрелят по дяволите


[Outro]
Да, Нигга, аз говоря, не мога да чакам да го направя (не мога да чакам да го направя)
Знаеш ли, знаеш (това не е Дъбаби, това е моето бебе)
Отивам