MENU (3)

How Should I Feel - Witt Lowry 「Songtekst」 - Nederlandse Vertaling

Monster, how should I feel?
Creatures lie here
Looking through the windows
Monster, there are voices


How Should I Feel - Witt Lowry 「Songtekst」

Monster, how should I feel?
Creatures lie here
Looking through the windows
Monster, there are voices
In the darkness
And they say they won't go (Yeah)

[Verse 1: Witt Lowry]
Stare long enough at the abyss and it seems to start to stare back at you
Lost inside my head, it's a scary place I've adapted to
Friends and family call and I tell 'em that "I'll get back to you"
Too busy on my phone, doom scrollin', spent the afternoon
Stressed out, head down, can barely leave my bed now


I hate these fucking feelin's, they tell me to try these meds out
But doc, we've only talked for like ten minutes, I'm sketched out
Paranoid, can't tell if these people are foes or friends now
You know what it feels like to feel like nobody can help?
I talk but that I feel like you're losing yourself
I wouldn't even wish my enemies the hand I was dealt
Thought I could pave the paint to fame with some material wealth
But tears fallin' in the Tesla, I guess it's kind of ironic
Could feel so fucking broke inside somethin' I always wanted
My demons came to play, it feels like my brain they be hauntin'
Hate myself sometimes as much as they hate on me to be honest
I saw fentanyl take the life away from my cousin
I watched alcohol steal the life away from my dad
I came from nothing, now I'm scared that might be what I'm becomin'


Look in the mirror, barely recognize the one lookin' back, so

[Chorus: Meg & Dia]
Monster, how should I feel?
Creatures lie here
Looking through the windows
Monster, there are voices
In the darkness
And they say they won't go

[Verse 2: Witt Lowry]
Wrote a song when my dad passed and they said it was trash
That made me wish that I put less of myself into every track
I know you can't just burn the orchard when one apple is bad


But the fact of the matter is that I feel I'm startin' to crack
And they say "Don't take it to heart," well how the fuck do I not?
When I put my soul inside somethin' and they say it's a flop
Constantly tear my art apart when this is all that I got
They wanna see me on a stage or me left in a grave to rot
I've been overstressin' 'bout overstressin'
I lie in bed and think about this life I'm manifestin'
Yeah, my depression's always yellin' that I'm destined for regression
Sad obsession with progression, still they think that I'm just desperate for attention
Broke dead about around this time, just last fall
At therapy tellin' my therapist I feel so small
Pushed everyone I love away, and fuck, it's all my fault
Is it better to feel like this or to feel nothin' at all?
I turned the lights down lonely


Remember back when we were cashing cans at the grocery?
Right there when I was drowning but they're first to say "You know me"
So sick of people saying that they care and never show me
My grandpa once told me that inside an empty mind is where the devil likes to play
And everyday it's all the same, I just stare at an empty page
Ruminatin' 'bout all the things that are piled up on my plate
Time I take control of my brain, no, I can't just pray this away, so

[Chorus: Meg & Dia]
Monster, how should I feel?
Creatures lie here
Looking through the windows
Monster, there are voices
In the darkness


And they say they won't go

[Outro: Meg & Dia]
(Through the windows)
Monster, there are voices
In the darkness
And they say they won't go


How Should I Feel - Witt Lowry 「Songtekst」 - Nederlandse Vertaling


Monster, hoe moet ik me voelen?
Wezens liggen hier
Kijkend door de ramen
Monster, er zijn stemmen
In de duisternis
En ze zeggen dat ze niet gaan (ja)[Verse 1: Witt Lowry]
Staar lang genoeg bij de afgrond en het lijkt te beginnen met teruggaan naar jou
Verloren in mijn hoofd, het is een enge plek die ik heb aangepast aan
Vrienden en familie-oproep en ik vertel het 'em dat "ik terugkom op jou"
Te druk op mijn telefoon, Doom Scrollin ', de middag doorgebracht
Gestresst, ga naar beneden, kan nu nauwelijks mijn bed verlaten
Ik haat deze fucking feelin's, ze vertellen me om deze medices uit te proberen
Maar doc, we hebben er maar al tien minuten gesproken, ik ben geschetst
Paranoïde, kan niet vertellen of deze mensen nu vijanden of vrienden zijn
Weet je hoe het voelt om je te voelen alsof niemand kan helpen?
Ik praat maar dat ik het gevoel heb dat je jezelf verliest
Ik zou niet eens dat mijn vijanden de hand die ik was afgehandeld
Ik dacht dat ik de verf kon frezen tot roem met wat materiële rijkdom


Maar tranen vallen in de Tesla, ik denk dat het een soort van ironisch is
Kon zich zo fucking in de binnenkant voelen dat ik altijd al heb gewild
Mijn demonen kwamen om te spelen, het voelt als mijn brein dat ze achtervolgen zijn
Haat mezelf soms evenveel als ze haten op mij om eerlijk te zijn
Ik zag fentanyl het leven van mijn neef nemen
Ik zag hoe alcohol het leven van mijn vader steelt
Ik kwam uit niets, nu ben ik bang dat het misschien is wat ik ben
Kijk in de spiegel, herken jezelf nauwelijks de achterkant, dus

[Chorus: Meg & Dia]
Monster, hoe moet ik me voelen?
Wezens liggen hier
Kijkend door de ramen
Monster, er zijn stemmen


In de duisternis
En ze zeggen dat ze niet gaan

[Vers 2: Witt Lowry]
Schreef een nummer toen mijn vader voorbijging en ze zeiden dat het afval was
Dat zorgde ervoor dat ik wens dat ik minder van mezelf in elk nummer heb gezet
Ik weet dat je de boomgaard niet kunt verbranden wanneer een appel slecht is
Maar het feit van de zaak is dat ik het gevoel heb dat ik begint te kraken
En ze zeggen: "Neem het niet naar hart," nou, hoe verdomme doe ik dat niet?
Toen ik mijn ziel in iets sprong en zeggen dat het een flop is
Trek voortdurend mijn kunst uit elkaar wanneer dit alles is wat ik heb
Ze willen me op een podium zien of mij achtergelaten in een graf om te rotten
Ik heb oversescentrum '' Bout oversessin 'geweest
Ik lig in bed en denk aan dit leven dat ik manifesteer '


Ja, mijn depressie is altijd Yellin 'dat ik voorbestemd ben voor regressie
Droevige obsessie met progressie, nog steeds denken ze dat ik gewoon wanhopig voor aandacht ben
Brak dood rond deze tijd, net afgelopen herfst
Bij Therapy Tellin 'My Therapist voel ik me zo klein
Pushed Iedereen I Love Away, and Fuck, het is allemaal mijn schuld
Is het beter om zich zo te voelen of om helemaal niet te voelen?
Ik draaide de lichten eenzaam
Denk eraan terug toen we blikken in de kruidenierswinkels verzilverden?
Precies daar toen ik verdrinkt, maar ze zeg je eerst: "Je kent mij"
Zo ziek van mensen die zeggen dat ze om geven en me nooit laten zien
Mijn opa vertelde me eens dat in een lege geest is waar de duivel graag speelt
En elke dag is het allemaal hetzelfde, ik staar gewoon op een lege pagina
Ruminatin '' Bout alle dingen die op mijn bord opgestapeld zijn
Tijd neem ik de controle over mijn hersenen, nee, ik kan dit niet alleen bidden, dus[Chorus: Meg & Dia]
Monster, hoe moet ik me voelen?
Wezens liggen hier
Kijkend door de ramen
Monster, er zijn stemmen
In de duisternis
En ze zeggen dat ze niet gaan

[OUTRO: MEG & DIA]
(Via de ramen)
Monster, er zijn stemmen
In de duisternis
En ze zeggen dat ze niet gaan