MENU (3)

Colors and Shapes - Mac Miller 「Songtekst」 - Nederlandse Vertaling

[Segue 1: Timothy Leary]
Have I answered the question, 'Who am I'?
Mm-hmm
Well, I confront it all the time We're teaching people how to use their head The uh, point is, in order to use your head You have to go out of your mind You have to go out of all of the, uh, the esthetics And all the ways in which you think


Colors and Shapes - Mac Miller 「Songtekst」

[Segue 1: Timothy Leary]
Have I answered the question, 'Who am I'?
Mm-hmm
Well, I confront it all the time We're teaching people how to use their head The uh, point is, in order to use your head You have to go out of your mind You have to go out of all of the, uh, the esthetics And all the ways in which you think

[Verse 1]
If it was colors and shapes, the imaginary
Stead of all of this weight that we have to carry
Would you be able to breathe?
And if you could just find where that comfort resides
No distraction or movement that fucks wit' your mind
Would you let them see?
While beneath the ocean, I met with the captain


Who sank to the floor on his ship
All of his passengers escaped to safety
But he was not done with his trip
He looked up and smiled, asked me, "How do you do?''
I told him, "I'm losin' my grip"
He told me, ''Son, if you want to hold onto yourself
Then let yourself slip''

[Chorus]
Fall, ooh-ooh-ooh
Fall, oh
Fall
Oh, it feels good to fall
Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh[Verse 2]
These puzzles are so hard to make into pictures
Of something that they'll understand
They could open their eyes, still be blind to the beauty
But march on the heart of this land, oh-oh
Why don't you turn around and go home?
They invade your minds and then fill them with nonsense
These things that a man doesn't need
Take out the love and the passion and hope
And they fill it with nothing but greed
While floating through galaxies, they said I couldn't
I noticed how sad one can get
Cause the ignorant mind is so peaceful, I find


I can't understand nothin' no more

[Chorus]
If I jump, let me fall (Yeah), ooh-ooh-ooh
If I jump, let me fall, oh
Fall
Oh, it feels good to fall
Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh

[Segue 2]


Colors and Shapes - Mac Miller 「Songtekst」 - Nederlandse Vertaling


[Segue 1: Timothy Leary]
Heb ik de vraag beantwoord, 'Wie ben ik'?
Mm-hmm


Nou, ik confronteer het de hele tijd We geven mensen om hun hoofd te gebruiken De uh, punt is, om je hoofd te gebruiken Je moet uit je hoofd gaan Je moet uit alle, de esthetiek uitgaan En alle manieren waarop je denkt

[Vers 1]
Als het kleuren en vormen was, het imaginaire
Stad van al dit gewicht dat we moeten dragen
Zou je kunnen ademen?
En als je gewoon kon vinden waar dat troost zich bevindt
Geen afleiding of beweging die met 'je geest neukt
Zou je ze laten zien?
Terwijl ik onder de oceaan heb ontmoet, heb ik de kapitein ontmoet
Die op zijn schip op de grond zonk
Al zijn passagiers ontsnapten naar veiligheid
Maar hij was niet klaar met zijn reis
Hij keek op en glimlachte, vroeg me: "Hoe gaat het met je? ''


Ik heb hem verteld: "Ik ben Losin 'mijn grip"
Hij vertelde me: '' Zoon, als je jezelf wilt vasthouden
Laat je dan slippen ''

[Refrein]
Vallen, ooh-ooh-ooh
Vallen, oh
Val
Oh, het voelt goed om te vallen
Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh

[Vers 2]
Deze puzzels zijn zo moeilijk om in foto's te maken
Van iets dat ze zullen begrijpen


Ze konden hun ogen openen, nog steeds blind zijn voor de schoonheid
Maar maart in het hart van dit land, oh-oh
Waarom draai je niet om en ga je naar huis?
Ze vallen je geest binnen en vullen ze dan met onzin
Deze dingen die een man niet nodig heeft
Haal de liefde en de passie en hoop
En ze vullen het met niets dan hebzucht
Terwijl ze door sterrenstelsels drijven, zeiden ze dat ik het niet kon
Ik heb gemerkt hoe triest men kan krijgen
Want de onwetende geest is zo vredig, ik vind het
Ik begrijp het niet meer niet meer

[Refrein]
Als ik spring, laat me vallen (ja), ooh-ooh-ooh


Als ik spring, laat me vallen, oh
Val
Oh, het voelt goed om te vallen
Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh

[Segue 2]