MENU

Killshot - Eminem 「Tekst」 - Përkthimi në shqip

You sound like a bitch, bitch
Shut the fuck up
When your fans become your haters
You done?


Killshot - Eminem 「Tekst」

You sound like a bitch, bitch
Shut the fuck up
When your fans become your haters
You done?
Fuckin' beard's weird
Alright
You yellin' at the mic, fuckin' weird beard (You want smoke)
We doin' this once
You yellin' at the mic, your beard's weird
Why you yell at the mic? (Illa)

[Verse]
Rihanna just hit me on a text


Last night I left hickeys on her neck
Wait, you just dissed me? I'm perplexed
Insult me in a line, compliment me on the next
Damn, I'm really sorry you want me to have a heart attack
Was watchin' 8 Mile on my NordicTrack
Realized I forgot to call you back
Here's that autograph for your daughter, I wrote it on a Starter cap
Stan, Stan, son
Listen, man, Dad isn't mad
But how you gonna name yourself after a damn gun
And have a man-bun?
The giant's woke, eyes open, undeniable
Supplyin' smoke, got the fire stoked
Say you got me in a scope, but you grazed me


I say one call to Interscope and you're Swayze
Your reply got the crowd yelling, "Woo!"
So before you die let's see who can out-petty who
With your corny lines ("Slim, you're old")—ow, Kelly, ooh
But I'm 45 and I'm still outselling you
By 29, I had three albums that had blew
Now let's talk about somethin' I don't really do
Go in someone's daughter's mouth stealin' food
But you're a fuckin' mole hill
Now I'ma make a mountain out of you, woo!
Ho, chill, actin' like you put the chrome barrel to my bone marrow
Gunner? Bitch, you ain't a bow and arrow
Say you'll run up on me like a phone bill, sprayin' lead (Brrt)
Playin' dead, that's the only time you hold still (Hold up)


Are you eating cereal or oatmeal?
What the fuck's in the bowl, milk? Wheaties or Cheerios?
Cause I'm takin' a shit in 'em, Kelly, I need reading material
…Dictionary…
Yo, Slim, your last four albums sucked Go back to Recovery, oh shoot, that was three albums ago
What do you know? Oops
Know your facts before you come at me, lil' goof
Luxury, oh, you broke, bitch? Yeah, I had enough money in '02
To burn it in front of you, ho
Younger me? No, you the wack me, it's funny but so true
I'd rather be 80-year-old me than 20-year-old you
Til I'm hitting old age
Still can fill a whole page with a 10-year-old's rage
Got more fans than you in your own city, lil' kiddy, go play


Feel like I'm babysitting Lil Tay
Got the Diddy okay so you spent your whole day
Shootin' a video just to fuckin' dig your own grave
Got you at your own wake, I'm the billy goat
You ain't never made a list next to no Biggie, no Jay
Next to Taylor Swift and that Iggy ho, you about to really blow
Kelly, they'll be putting your name
Next to Ja, next to Benzino—die, motherfucker!
Like the last motherfucker sayin' Hailie in vain
Alien brain, you Satanist (Yeah)
My biggest flops are your greatest hits
The game's mine again and ain't nothin' changed but the locks
So before I slay this bitch I, mwah, give Jade a kiss
Gotta wake up Labor Day to this (The fuck?)


Bein' rich-shamed by some prick usin' my name for clickbait
In a state of bliss 'cause I said his goddamn name
Now I gotta cock back, aim
Yeah, bitch, pop Champagne to this! (Pop)
It's your moment
This is it, as big as you're gonna get, so enjoy it
Had to give you a career to destroy it
Lethal injection
Go to sleep six feet deep, I'll give you a B for the effort
But if I was three-foot-eleven
You'd look up to me, and for the record
You would suck a dick to fuckin' be me for a second
Lick a ballsack to get on my channel
Give your life to be as solidified


This mothafuckin' shit is like Rambo when he's out of bullets
So what good is a fuckin' machine gun when it's outta ammo?
Had enough of this tatted-up mumble rapper
How the fuck can him and I battle?
He'll have to fuck Kim in my flannel
I'll give him my sandals
Cause he knows, long as I'm Shady he's gon' have to live in my shadow
Exhausting, letting off on my offspring
Lick a gun barrel, bitch, get off me!
You dance around it like a sombrero, we can all see
You're fuckin' salty
Cause Young Gerald's balls-deep inside of Halsey
Your red sweater, your black leather
You dress better, I rap better


That a death threat or a love letter?
Little white toothpick
Thinks it's over a pic, I just don't like you, prick
Thanks for dissing me
Now I had an excuse on the mic to write "Not Alike"
But really I don't care who's in the right
But you're losin' the fight you picked
Who else want it? Kells—attempt fails! Budden—L's!
Fuckin' nails in these coffins as soft as Cottonelle
Killshot, I will not fail, I'm with the Doc still
But this idiot's boss pops pills and tells him he's got skills
But, Kells, the day you put out a hit's the day Diddy admits
That he put the hit out that got Pac killed, ah!
I'm sick of you bein' wack


And still usin' that mothafuckin' Auto-Tune
So let's talk about it (Let's talk about it)
I'm sick of your mumble rap mouth
Need to get the cock up out it
Before we can even talk about it (Talk about it)
I'm sick of your blonde hair and earrings
Just 'cause you look in the mirror and think
That you're Marshall Mathers (Marshall Mathers)
Don't mean you are, and you're not about it
So just leave my dick in your mouth and keep my daughter out it

[Outro]
You fuckin'—oh
And I'm just playin', Diddy


You know I love you


Killshot - Eminem 「Tekst」 - Përkthimi në shqip


Ju tingëllojë si një kurvë, kurvë
Shut qij up
Kur tifozët e tu të bëhen armiqtë e tu
Ke bërë?
mjekra e pazakontë Fuckin '
mirë
Ju Yellin 'në mic, Fuckin' mjekër të çuditshme (ju dëshironi tymi)
Ne doin 'këtë herë
Ju Yellin 'në mic, mjekra juaj e pazakontë
Pse ju bërtas në mic? (Illa)

[Vargu]


Rihanna vetëm goditi mua në një tekst
Natën e fundit kam lënë hickeys në qafën e saj
Prisni, ju dissed vetëm mua? Unë jam i hutuar
Fyesh mua në një linjë, kompliment mua në e ardhshme
Damn, unë jam me të vërtetë keq ju doni mua që të ketë një sulm në zemër
U watchin '8 Mile në NordicTrack tim
Realizuar kam harruar për të thirrur ju prapa
Ja se autograf për vajzën tuaj, kam shkruar atë në një kapak Starter
Stan, Stan, biri
Dëgjoni, njeri, Babi nuk është i çmendur
Por si ju gonna të emërojë veten pas një armë mallkuar
Dhe të ketë një njeri-simite?
Të-së gjigante u zgjova, sytë e hapur, e pamohueshme
tymi supplyin ', u ushqyer zjarri


Thonë se ju mori mua në një fushë, por ju kullosnin mua
I them një thirrje për Interscope dhe ju jeni Swayze
Përgjigja juaj mori turmën bërtitur, "Woo!"
Pra, para se të vdes, le të shohim kush mund të jashtë-vogla që
Me linjat tuaja banal ( "Slim, ju jeni të vjetër") - ow, Kelly, ooh
Por unë jam 45 dhe unë jam ende outselling ju
Nga 29, I kishte tre albume që kishin shpërtheu
Tani le të flasim për Somethin 'Unë nuk mund të vërtetë të bëjë
Shko në ushqim vajza e dikujt e gojës stealin '
Por ju jeni hill mole një Fuckin '
Tani Unë jam bërë një mal nga ju, Woo!
Ho, chill, actin 'si ju vënë fuçi kromit në palcën e kockave tim
Gunner? Bitch, ju nuk është një hark dhe shigjetë
Thonë se ju do të kandidojë deri në mua si një faturën e telefonit, sprayin 'plumb (Brrt)


Playin 'vdekur, kjo është e vetmja kohë që ju mbani ende (Hold up)
A jeni të hahet drithëra ose bollgur?
Çfarë dreqin është në tas, qumësht? Wheaties apo Cheerios?
Shkak Unë jam Takin 'një mut në' em, Kelly, kam nevojë për material leximi
…Fjalor…
Yo, i hollë, e tua të fundit katër albume thithur Shko prapa për shërim, oh xhiruar, që ishte tre albume më parë
Çfarë dini? Oops
E di faktet tuaja para se të vijnë në mua, lil 'budalla
Luksoze, oh, ju thyen, bushtër? Po, kam pasur para të mjaftueshme në '02
Për të djegur atë në frontin e ju, ho
Younger mua? Jo, ju Wack mua, kjo është qesharake, por aq e vërtetë
Unë do të jetë me 80-vjeçar se ti 20-vjeçar
Til Unë jam goditur pleqëria
Ende mund të plotësoni një faqe të tërë me tërbim një 10-vjeçarit


Mori më shumë tifozë se sa ju në qytetin tuaj, lil 'kalama, shkoni të luajë
Të ndjehen si unë jam babysitting Lil Tay
Mori në rregull Diddy kështu që ju kaloi gjithë ditën tuaj
Shootin 'një video vetëm për të Fuckin' ndërtosh varrin tuaj
ju mori në vetë vazhdën tuaj, unë jam Billy dhi
Ju nuk kurrë nuk e bëri një listë tjetër për Nuk ka problem, asnjë Jay
Next për të Taylor Swift dhe se Iggy ho, ju në lidhje me të vërtetë goditje
Kelly, ata do të vënë emrin tuaj
Next për Ja, pranë Benzino-die, shkërdhatë!
Ashtu si gomar e fundit sayin 'Hailie kot
Truri Alien, ju Satanist (Po)
flops ime më e madhe janë hitet e tua më të mëdha
Loja e imja përsëri dhe nuk është nothin 'ndryshuar, por flokët
Kështu që para se unë të vras ​​këtë unë bushtër, mwah, dhuron Jade puthje


Gotta wake up Dita e Punës në këtë (dreqin?)
Bein 'të pasur-turpëruar nga disa usin prick' emri im për clickbait
Në një gjendje të begatshme 'shkaktojë Unë i thashë emrin e tij goddamn
Tani unë Gotta karin mbrapa, synojnë
Po, bushtër, pop shampanjë për këtë! (Pop)
Është momenti juaj
Kjo është ajo, si i madh si ju jeni gonna të merrni, kështu që të gëzojnë atë
Kishte për të ju jap një karrierë për të shkatërruar atë
Injeksion vdekjeprurës
Shkoni për të fjetur gjashtë këmbë të thellë, unë do të ju jap një B për përpjekje
Por në qoftë se unë kam qenë tre-këmbë-eleven
Ju do të shikoni deri tek unë, dhe për rekord
Ju do të thith një kar të Fuckin 'jetë më për një të dytë
Bëj një ballsack për të marrë në kanalin tim


Japin jetën tuaj të forcoi si
Kjo 'mut mothafuckin është si Rambo, kur ai është jashtë e plumbave
Pra, çfarë e mirë është një makinë armë Fuckin 'kur është outta ammo?
mjaft Sikur të këtij rapper Mumble tatted-up
Si dreqin mund atë dhe unë betejë?
Ai do të duhet të qij Kim në fanellë tim
Unë do të t'i japë atij sandale mia
Shkak ai e di, deri sa unë jam i Shady ai gon 'duhet të jetojnë në hijen time
Rraskapitëse, lënë jashtë në pasardhësit e mi
Bëj një fuçi armë, bushtër, të merrni off mua!
Ju valle rreth tij si një sombrero, ne mund të gjithë e shohin
Ju kripur fuckin jeni '
Shkak brenda Rinj Gerald e topa-thellë e Halsey
triko juaj i kuq, lëkurë juaj e zezë


Ju vishen më mirë, unë rap mirë
Se një kërcënim me vdekje apo një letër dashurie?
kruese dhëmbësh të vogël të bardhë
Mendon se është mbi një pic, unë thjesht nuk më pëlqen ty, dhimbje e mprehtë
Faleminderit për dissing mua
Tani unë kam një justifikim në mic për të shkruar "Jo Alike"
Por me të vërtetë unë nuk e kujdesit se kush është në të djathtë
Por ju jeni Losin 'lufta që kap
Kush tjetër doni atë? Kells-përpjekje dështon! Budden-L-së!
thonjtë Fuckin 'në këto arkivole aq i butë si Cottonelle
Killshot, unë nuk do të dështojë, unë jam me Doc ende
Por shefi i këtij Idiot s pops pilula dhe i tregon atij se ai e mori aftësitë
Por, Kells, ditën që ju vënë nga një hit Dita e pranon Diddy
Që ai vuri në dukje se hit mori Pac vrarë, ah!


Unë jam i sëmurë prej jush bein 'Wack
Dhe ende usin 'se mothafuckin' Auto-Tune
Pra, le të flasim në lidhje me atë (flasim Le të në lidhje me të)
Unë jam i sëmurë nga goja juaj murmuritje rap
Nevoja për të marrë karin deri jashtë saj
Para se të mund edhe të flasim për këtë (Talk lidhje me të)
Unë jam i sëmurë e flokëve tuaj bjonde dhe një palë vathë
Vetëm 'shkaktojë ju shikoni në pasqyrë dhe mendoj
Se ju jeni të Marshall Mathers (Marshall Mathers)
A nuk do të thotë se ju jeni, dhe ju nuk jeni në lidhje me të
Pra, vetëm lënë kar e mia në gojën tënde dhe për të mbajtur vajzën time jashtë saj

[Outro]
Ju fuckin'-oh


Dhe unë jam vetëm playin ', Diddy
Ju e dini se unë të dua