MENU

3:15 (Breathe) Russ 「Текст」 - Български превод

No. Yeah-yeah. Yeah-yeah. All I ever tried to do was help you understand and grow
Like the wait for truce that if not for me, simply wouldn't show
Guess you guessed somebody else who's on my level, but you know
That there's no one on my level, you gon' realize if you don't


3:15 (Breathe) Russ 「Текст」

No. Yeah-yeah. Yeah-yeah. All I ever tried to do was help you understand and grow
Like the wait for truce that if not for me, simply wouldn't show
Guess you guessed somebody else who's on my level, but you know
That there's no one on my level, you gon' realize if you don't
I wish you would own up to your flaws
And just say that you're wrong when you're wrong
Instead of actin' like you're right, then it turns into a fight
Now you're stormin' out my house in the middle of the night
I'm tryna

[Chorus: Ina Wroldsen]
Breathe
I'm not in love, it's just a game we do


I tell myself I'm not that into you
But I don't wanna sleep, it's quarter after three
You're in my head like, breathe
I'm not in love, it's just a game we do
I tell myself I'm not that into you
But I don't wanna sleep, it's quarter after three
You're in my head like

[Post-Chorus: Ina Wroldsen]
Dum-dum-da-da-da-da, dum-dum-da-da-da
Dum-dum-da-da-da-da, dum-dum-da-da-da
Dum-dum-da-da-da-da, dum-dum-da-da-da
Dum-dum-da-da-da-da, dum-dum-da-da-da


[Verse 2]
Yeah, yeah
How come when I love somebody, part of me don't wanna stay?
Every time I get too close, I just start pushing them away
I know, I know
Maybe I just wanna leave before they try to leave me first
Maybe I don't wanna need 'em 'til they say they need me first
I know, I know (Yeah, yeah, yeah)
Damned if I do, damned if I don't
Drank Tequila, I can't drive home
Hard to play cool, heart belongs to you
I know that if I show that
I keep my walls up, if you want me then you better start to climb
Women who love me aren't rare


Women who mean it hard to find
Somethin' tells me that I'm right about you
Please, don't prove me wrong
They say love's a song for fools
We're wise enough to sing along (Yeah)

[Chorus; Ina Wroldsen]
But now it's hard to breathe
I'm not in love, it's just a game we do
I tell myself I'm not that into you
But I don't wanna sleep, it's quarter after three
And now it's hard to breathe
I'm not in love, it's just a thing we make
We're skin on skin, I need this spell to break, oh


But I don't wanna go, and I know that you know
You're in my head like

[Post-Chorus: Ina Wroldsen]
Dum-dum-da-da-da-da, dum-dum-da-da-da
Dum-dum-da-da-da-da, dum-dum-da-da-da
Dum-dum-da-da-da-da, dum-dum-da-da-da
Da-da-da

[Outro]
(And now it's hard to breathe, you're in to me, I'm into you)
Are you gon' use me?
Against myself and twist my head and now she use
(And now it's hard to breathe, you're in to me, I'm into you)


I keep my walls up, baby, want me? Then you better start to climb
Women who love me aren't rare
Women who mean it hard to find
(And now it's hard to breathe, you're in to me, I'm into you)


3:15 (Breathe) Russ 「Текст」 - Български превод


No. Да-да. Да, да. Всичко, което някога се опита да направи, е да ви помогне да се разбере и да растат
Подобно на чакането за примирие, че ако не е за мен, просто няма да се показва
Предполагам се досещате някой друг, който е на моето ниво, но вие знаете,
Това няма никой на моето ниво, можете гон "осъзнават, ако не
Пожелавам ви ще притежава до вашите недостатъци
И само да кажа, че не си прав, когато грешиш
Вместо да се преструваш, че си прав, а след това се превръща в битка
Сега сте stormin "извън къщата ми в средата на нощта
Аз съм Tryna[Припев: Ина Wroldsen]
дишам
Аз не съм в любовта, това е просто една игра, което правим
Казвам си, че аз не съм в теб
Но аз не искам да спя, това е четвърт след три
Ти си в главата ми като, дишай
Аз не съм в любовта, това е просто една игра, което правим
Казвам си, че аз не съм в теб
Но аз не искам да спя, това е четвърт след три
Ти си в главата ми като

[След ПР: Ина Wroldsen]
Дум-дум-га-га-га-га, дум-дум-га-га-га


Дум-дум-га-га-га-га, дум-дум-га-га-га
Дум-дум-га-га-га-га, дум-дум-га-га-га
Дум-дум-га-га-га-га, дум-дум-га-га-га

[Verse 2]
Да, да
Как така, когато обичаш някого, част от мен не искам да останеш?
Всеки път, когато се приближат твърде много, аз просто започнете да ги отблъсна
Знам, знам
Може би аз просто искам да напуснат, преди те да се опитват да ме остави на първо
Може би не искам да потрябват по-рано те казват, че се нуждаеш от мен първо
Знам, знам (Да, да, да)
Проклет да съм, ако го направя, проклет, ако не го направя
Drank Текила, не мога да закара вкъщи


Трудно е да се играе хладно, сърце принадлежи на теб
Знам, че ако се покаже, че
Пазя стените ми се, ако искате да ми тогава по-добре да започне да се изкачи
Жените, които ме обичат, не са редки
Жените, които означават, че е трудно да се намери
Somethin 'ми казва, че аз съм прав за теб
Моля, не се докаже, че греша
Казват, че любовта е песен за глупаци
Ние сме мъдри достатъчно, за да пеят заедно (Да)

[Припев; Ина Wroldsen]
Но сега е трудно да се диша
Аз не съм в любовта, това е просто една игра, което правим
Казвам си, че аз не съм в теб


Но аз не искам да спя, това е четвърт след три
И сега е трудно да се диша
Аз не съм в любовта, това е просто нещо, което ние правим
Ние кожата си върху кожата, имам нужда от това заклинание да се прекъсне, о
Но аз не искам да отида, и аз знам, че вие ​​знаете
Ти си в главата ми като

[След ПР: Ина Wroldsen]
Дум-дум-га-га-га-га, дум-дум-га-га-га
Дум-дум-га-га-га-га, дум-дум-га-га-га
Дум-дум-га-га-га-га, дум-дум-га-га-га
Da-га-га

[Outro]


(И сега е трудно да се диша, вие сте в за мен, аз съм в теб)
Възможно ли е да гон "се използва за мен?
Срещу себе си и завъртете главата ми и сега тя се използва
(И сега е трудно да се диша, вие сте в за мен, аз съм в теб)
Пазя стените ми се, скъпа, искаш? Тогава по-добре да започне да се изкачи
Жените, които ме обичат, не са редки
Жените, които означават, че е трудно да се намери
(И сега е трудно да се диша, вие сте в за мен, аз съм в теб)