MENU

The Curse - The Longest Johns 「Tekst」 - Polskie Tłumaczenie

A young boy I was, barely out of my home
I stepped to the world with a meaning to roam
I signed with a captain who promised me gold
And adventure to quicken the heart of the bold


The Curse - The Longest Johns 「Tekst」

A young boy I was, barely out of my home
I stepped to the world with a meaning to roam
I signed with a captain who promised me gold
And adventure to quicken the heart of the bold

For fourteen odd years I did struggle alone
For the cause I worked my fingers down to the bone
Saw naught but the scuppers, saw naught of my pay
Then was cast off and sent on my way

[Chorus]
A curse upon you! Sorrow fall thick and fast!
Your days have been numbered, each hour your last!
May the land, sea or sky turn to swallow you whole
And fore'er ne'er forget what you stole!

[Verse 2]
I found me some cohorts, the bravest and true
No captain was prouder to call such men crew
They could rally a cry and the battle was won
I'd face off a cannon if they but looked on

The mutinous dogs bound my hands while I slept
Swapped their honour for treasures and gold that we kept


Threw me over the side with all kindness I'd shown
Now I vow to sail always alone

[Chorus]
A curse upon you! Sorrow fall thick and fast!
Your days have been numbered, each hour your last!
May the land, sea or sky turn to swallow you whole
And fore'er ne'er forget what you stole!

[Verse 3]
I met a fair maiden one round upon shore
I fell for her smile as I'd ne'er done before
I pledged her my world for as long as I lived
I'd have offered her more if I had more to give

My pockets she emptied, still I offered the rest
She obliged and then ripped out the heart from my chest
She sent me adrift, free to float to world's end
With a bottle as my only friend

[Chorus]
A curse upon you! Sorrow fall thick and fast!
Your days have been numbered, each hour your last!
May the land, sea or sky turn to swallow you whole
And fore'er ne'er forget what you stole![Verse 4]
Now maybe there's some of you wondering hence
Not all parts of my life fit together with sense
If these are your thoughts, allow me to explain
Listen close now for I will not say it again

I curse you yourself with the doubts that you've shown!
For this is my life and I made it my own
Walk a path and you'll have your own stories in time
Till that day, I shall drink just to mine

[Chorus]
A curse upon you! Sorrow fall thick and fast!
Your days have been numbered, each hour your last!
May the land, sea or sky turn to swallow you whole
And fore'er ne'er forget what you stole!


The Curse - The Longest Johns 「Tekst」 - Polskie Tłumaczenie


Młody chłopak jestem, ledwo się z mojego domu
Wszedłem do świata o znaczeniu wędrować
Podpisałem z kapitanem, który obiecał mi złoto
I przygoda przyspieszy sercu bold

Dla czternastu latach nieparzystych ja nie walczyć sam
Dla sprawy Pracowałem palce aż do kości


Piła nic ale ścieki pokładowe, nic piła mojego wynagrodzenia
Następnie został odrzucony i wysłany na mojej drodze

[Chór]
Przekleństwo na ciebie! Smutek spadać grube i szybko!
Twoje dni zostały ponumerowane, każda godzina ostatnia!
Niech kolej ziemia, morze lub niebo cię połknąć cały
I fore'er ne'er zapomnieć co ukradłeś!

[Wiersz 2]
Znalazłem mi kilka kohort, najodważniejszy i prawdziwe
Nie kapitan był bardziej dumny nazywać takich ludzi załogi
Mogli rally okrzyk i bitwa została wygrana
Chciałbym zmierzyć się armaty, jeśli jednak spojrzał na

W mutinous psy związane ręce, a ja spałem
Zamienione honor dla skarbów i złota, które trzymaliśmy
Wyrzucił mnie za burtę z całą życzliwością ja pokazano
Teraz ślub płynąć zawsze sam

[Chór]
Przekleństwo na ciebie! Smutek spadać grube i szybko!
Twoje dni zostały ponumerowane, każda godzina ostatnia!
Niech kolej ziemia, morze lub niebo cię połknąć cały
I fore'er ne'er zapomnieć co ukradłeś![Wiersz 3]
Poznałem uzasadniona panieńskie jedną rundę momencie brzegu
Upadłem na jej uśmiech jak bym ne'er przedtem
I zobowiązał się jej mój świat tak długo, jak żyłem
bym zaproponował jej więcej, gdybym miał więcej dać

Kim ona opróżnić kieszenie, nadal Zaproponowałem resztę
Ona obowiązek, a następnie wyrwane serca z mojej piersi
Wysłała mnie dryfujący, swobodnie unosić się na koniec świata
Z butelką jako mojego jedynego przyjaciela

[Chór]
Przekleństwo na ciebie! Smutek spadać grube i szybko!
Twoje dni zostały ponumerowane, każda godzina ostatnia!
Niech kolej ziemia, morze lub niebo cię połknąć cały
I fore'er ne'er zapomnieć co ukradłeś!

[Wiersz 4]
Teraz może tam niektórzy z was zastanawiać, stąd
Nie wszystkie części mojego życia pasują do siebie z poczuciem
Jeśli są twoje myśli, pozwól mi wyjaśnić
Posłuchaj blisko teraz nie powiem to jeszcze raz

Przeklinam cię sobie z wątpliwościami, które zostały w danym okresie!


Bo to jest moje życie i ja zrobiłem to moja własna
Spacer ścieżką i będziesz miał swoje własne historie w czasie
Do tego dnia, będę pić tylko do kopalni

[Chór]
Przekleństwo na ciebie! Smutek spadać grube i szybko!
Twoje dni zostały ponumerowane, każda godzina ostatnia!
Niech kolej ziemia, morze lub niebo cię połknąć cały
I fore'er ne'er zapomnieć co ukradłeś!