MENU

Boyfriend - Selena Gomez 「Tekst」 - Polskie Tłumaczenie

I want a boyfriend
But I just keep hitting dead ends
Try to take a shortcut, but I get cut again and again
I want a boyfriendTOP 1 Polska


Boyfriend - Selena Gomez 「Tekst」

I want a boyfriend
But I just keep hitting dead ends
Try to take a shortcut, but I get cut again and again
I want a boyfriend
Tell me, are there any good ones left?
I keep finding wrong ones, but I want love again and again
I want a boyfriend
I been up all night
Pretty restlessly
Think I might know why (Uh)
I've been doing just fine
But baby, I don't mean
That I'm feeling anti you and me
[Pre-Chorus]
There's a difference between a want and a need
Some nights I just want more than me
I know that there's a fine line between
It's not what I need, but

[Chorus]
I want a boyfriend
But I just keep hitting dead ends
Try to take a shortcut, but I get cut again and again
I want a boyfriend
Tell me, are there any good ones left?
I keep finding wrong ones, but I want love again and againI want a boyfriend

[Post-Chorus]
I want a boyfriend
I want a boyfriend

[Verse 2]
I could phone a friend, use a hotline or something
But that won't get the job done (Uh-uh)
Cause every time I try
Every time they lie (Uh-huh)
I get a little anty you and me

[Pre-Chorus]There's a difference between a want and a need
Some nights I just want more than me
I know that there's a fine line between
It's not what I need, but

[Chorus]
I want a boyfriend
But I just keep hitting dead ends
Try to take a shortcut, but I get cut again and again
I want a boyfriend
Tell me, are there any good ones left?
I keep finding wrong ones, but I want love again and again
I want a boyfriend


[Outro]
I want a boyfriend
I want a boyfriend


Translations - Links


Boyfriend - Selena Gomez
Boyfriend - Selena Gomez - Deutsche Übersetzung
Boyfriend - Selena Gomez - 翻訳 日本語で
Boyfriend - Selena Gomez - Tradução em Português
Boyfriend - Selena Gomez - Terjemahan bahasa indonesia
Boyfriend - Selena Gomez - แปลภาษาไทย
Boyfriend - Selena Gomez - Traduction Française
Boyfriend - Selena Gomez - Türkçe Çeviri
Boyfriend - Selena Gomez - 中文翻译
Boyfriend - Selena Gomez - Traducción al Español


Boyfriend - Selena Gomez 「Tekst」 - Polskie Tłumaczenie


Chcę mieć chłopaka
Ale ja po prostu zachować uderzanie martwe końce
Starają się iść na skróty, ale pojawia się ponownie i ponownie cięcia
Chcę mieć chłopaka
Powiedz mi, czy są jakieś dobre którzy zostali?
Trzymam znalezienia niewłaściwych, ale znowu i znowu chcą miłości
Chcę mieć chłopaka
I całą noc
dość niespokojnie
Że może wiem dlaczego (Uh)


Robiłem tylko grzywna
Ale kochanie, nie mam na myśli
Że czuję anty ciebie i mnie

[Wstępnie Ref]
Jest różnica między niedostatku i potrzeby
Niektóre noce ja po prostu więcej niż mnie
Wiem, że istnieje linia porządku między
To nie jest to, czego potrzebuję, ale

[Chór]
Chcę mieć chłopaka
Ale ja po prostu zachować uderzanie martwe końce
Starają się iść na skróty, ale pojawia się ponownie i ponownie cięcia


Chcę mieć chłopaka
Powiedz mi, czy są jakieś dobre którzy zostali?
Trzymam znalezienia niewłaściwych, ale znowu i znowu chcą miłości
Chcę mieć chłopaka

[Po Ref]
Chcę mieć chłopaka
Chcę mieć chłopaka

[Wiersz 2]
Mogę zadzwonić do znajomego, użyj infolinię lub coś
Ale to nie będzie to zadanie (Uh-uh)
Bo za każdym razem staram
Za każdym razem, gdy leżą (Uhm)


I trochę ANTY ty i ja

[Wstępnie Ref]
Jest różnica między niedostatku i potrzeby
Niektóre noce ja po prostu więcej niż mnie
Wiem, że istnieje linia porządku między
To nie jest to, czego potrzebuję, ale

[Chór]
Chcę mieć chłopaka
Ale ja po prostu zachować uderzanie martwe końce
Starają się iść na skróty, ale pojawia się ponownie i ponownie cięcia
Chcę mieć chłopaka
Powiedz mi, czy są jakieś dobre którzy zostali?


Trzymam znalezienia niewłaściwych, ale znowu i znowu chcą miłości
Chcę mieć chłopaka

[Zakończenie]
Chcę mieć chłopaka
Chcę mieć chłopaka