MENU

Lyrics: ห่าง (Aloof) - YENTED

อยากให้เธอเข้าใจ
ไม่เคยต้องการให้เราสองคนต้องจบแบบนี้
สิ่งหนึ่งที่เธอก้รู้ดี ว่าฉันนั้นต้องการแค่เธอก็พอTOP 1 U.S.A.


ห่าง (Aloof) Lyrics - YENTED

อยากให้เธอเข้าใจ
ไม่เคยต้องการให้เราสองคนต้องจบแบบนี้
สิ่งหนึ่งที่เธอก้รู้ดี ว่าฉันนั้นต้องการแค่เธอก็พอ

ทางที่เราต้องไปต่อ
จะฉุดให้รอและหวังให้เธอไม่เสียใจกับฉัน
ได้โปรดหยุดอยู่ตรงนั้น
จะออกจากฝันของเธอและหายไป

ห่างกันเพื่อหายไป
จากวันที่เราต้องไกล
ทำให้ฉันเข้าใจ
อาจจะเป็นเพราะบางอย่างในชีวิตทำให้ต้องไกลไม่อาจจะใกล้ชิด
ข้ออ้างมากมายที่ฉันวุ่นวาย
หามันเพื่อกลายเป็นคนที่เธอไม่รัก
เหมือนไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้น
ทั้งที่ฉันเจ็บปวดใจทุกวัน
ทุกสิ่งที่เธอฝันฉันทำให้เสียใจ

อยากให้เธอเข้าใจ
ไม่เคยต้องการให้เราสองคนต้องจบแบบนี้
สิ่งหนึ่งที่เธอก้รู้ดี ว่าฉันนั้นต้องการแค่เธอก็พอ

ทางที่เราต้องไปต่อ
ฉันรู้ว่าเรานั้นควรพอ
ไม่อาจบอกเธอให้รออยากให้เธอได้รู้
การที่ชีวิต เธอไม่มีฉันอยู่
เธอเองก็รู้ว่าดีกว่า